Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego

W pierwszą niedzielę listopada we wszystkich kościołach redemptorystów w Polsce obchodziliśmy Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego. Dzień ten skłonił szczególnie nas – redemptorystów do refleksji nad własnym powołaniem oraz zachęcił do modlitwy w intencji misyjnych powołań redemptorystowskich.

Wspólnota seminaryjna włączyła się czynnie w tę akcję, modląc się przez cały dzień wraz z ludem Bożym.
Tę niedzielę rozpoczęliśmy jutrznią, pod przewodnictwem o. Dariusza Paszyńskiego CSsR, wikariusza Prowincjała, który przewodniczył też uroczystej sumie w tuchowskiej bazylice.

Aby podkreślić znaczenie tego dnia, na każdej Eucharystii byli obecni klerycy, którzy wcześniej przybliżali wiernym misję naszego Zgromadzenia. Parafianie i pielgrzymi mogli zobaczyć krótki filmik, ukazujący 20. Konstytucję  Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela oraz usłyszeć historię powstania Zgromadzenia Redemptorystów i główne jego cele.

W tę szczególną niedzielę, naszą modlitwą został ogarnięty każdy redemptorysta – od najmłodszego kleryka, aż po najstarszego ojca – bo przecież wszyscy redemptoryści, czy to kleryk, czy brat zakonny, czy kapłan, są misjonarzami.

br. Grzegorz Pruś CSsR