“Jedność w różnorodności”: IV dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego

Kolejny dzień odpustu, którego hasło brzmiało: „Jedność w różnorodności”, rozpoczął się, jak zwykle, odsłonięciem obrazu Matki Bożej Tuchowskiej i Eucharystią o godzinie 6:00. Po Mszy świętej pod przewodnictwem o. Władysława Bodzionego ze Szczecina zostały odśpiewane Godzinki do Matki Bożej Bolesnej.

Najświętszej Ofierze o godzinie 7:00 przewodniczył redemptorysta i misjonarz z Tuchowa, o. Zbigniew Bruzi.  Mszę świętą o godzinie 9:00 i 11:00 poprzedziły tradycyjne „kwadranse powołaniowe”. Tym razem prowadziły je siostry ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego z Częstochowy i Radomia, które przeżyły swój „debiut” na Wielkim Odpuście Tuchowskim. Siostry zmartwychwstanki podzieliły się świadectwem życia, opowiedziały o swojej założycielce – bł. Celinie Borzęckiej oraz zawierzyły Matce Bożej sprawę powołań, a czas ten pięknie ubogaciły śpiewem pieśni. Eucharystia o 9:00 zgromadziła pracowników oświaty, którym przewodniczył zastępca diecezjalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców – ks. dr Jakub Kuchta z Tarnowa.

Uroczysta suma odpustowa o godzinie 11:00 wiązała się z pielgrzymką chorych i niepełnosprawnych oraz pracowników służby zdrowia, DPS-ów, ZOL-ów, hospicjów, zespołów Caritas i wolontariuszy. Głównym celebransem, a jednocześnie kaznodzieją, był ks. Grzegorz Krakowski, który pełni posługę diecezjalnego duszpasterza Służby Zdrowia. Pod koniec Liturgii odbyła się procesja eucharystyczna wokół tuchowskiej bazyliki, uwieńczona dziękczynnym „Te Deum”.

Po południu dziedziniec Bazyliki Matki Bożej Tuchowskiej tryskał młodością, a co za tym idzie – radością. Do Matki Bożej pielgrzymowały bowiem schole, Dziewczęce Służby Maryjne, ministranci i lektorzy, którzy uczestniczyli we Mszy świętej o godzinie 15:00, pod przewodnictwem ks. Sylwestra Brzeźnego z Ciężkowic – diecezjalnego duszpasterza LSO. Liturgiczne spotkanie poprzedziła modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą animowała s. Marcina, józefitka, wraz ze scholą DSM.

Następnie wierni mogli uczestniczyć w różańcu na sanktuaryjnych dróżkach o godzinie 16:30 i Drodze Krzyżowej o 17:15. Wyjątkowym momentem dzisiejszego dnia było nabożeństwo do św. Gerarda Majelli, redemptorysty – patrona matek w stanie błogosławionym, małżeństw pragnących potomstwa i dobrej spowiedzi. Modlitwa, której przewodniczył o. Paweł Zyskowski CSsR, dotychczasowy duszpasterz tuchowskiej parafii, rozpoczęła się o 18:00. Po niej nastąpiła Eucharystia, a w niej w szczególny sposób uczestniczyły właśnie małżeństwa i matki, którym patronuje św. Gerard. Obecni byli także diakoni i klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Posługę głównego celebransa i kaznodziei podczas Liturgii pełnił ponownie o. Zbigniew Bruzi CSsR. Pod koniec Liturgii odbyło się indywidualne błogosławieństwo małżeństw spodziewających się dzieci. Procesja eucharystyczna, która uwieńczyła Liturgię, zakończyła się wewnątrz bazyliki, po czym uroczyście zasłonięty został obraz Matki Bożej Tuchowskiej. Natomiast w ramach Wieczoru Maryjnego wystąpił chór „Dominanta” i kwintet smyczkowy ze Staszkówki, który wcześniej ubogacał swoją grą i śpiewem wieczorną Eucharystię.

 Chciałoby się powiedzieć, nawiązując do stworzenia świata z Księgi Rodzaju: „Tak upłynął wieczór i poranek – dzień czwarty”. Bogu niech będą dzięki i Maryi chwała za każdego z pielgrzymów, który przybył dzisiaj przed cudowny wizerunek Panny Tuchowskiej. A tych, którzy jeszcze nie mieli takiej okazji, serdecznie zapraszamy! Wielki Odpust Tuchowski potrwa aż do 9 lipca.

Jakub Stanisz CSsR

fot. Jakub Ciepły CSsR

fot. Krzysztof Jasiński

fot. Krzysztof Świderski