Kleryckie dylematy

W dniach od 23 do 27 września w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie odbywały się rekolekcje przed nowym rokiem formacyjnym i akademickim. Tym razem prowadził je dla nas ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski – rektor WSD Archidiecezji Krakowskiej.

Przez niespełna pięć dni mogliśmy wiele usłyszeć o różnych dylematach, które w życiu seminaryjnym przechodzi niejeden kleryk, czy to diecezjalny, czy zakonny. Powołanie, modlitwa, seksualność, moralność, osobowość czy Kościół, to tylko niektóre tematy, które były poruszane podczas rekolekcyjnych spotkań. Na samym początku ksiądz Janusz zaznaczył, że nie chce, by jego konferencje były wykładami. Rzeczywiście, słowa dotrzymał. Oprócz omówienia danego tematu, dał nam konkretną dawkę wskazówek co robić, by pokonywać trudności, rozwiewać rodzące się dylematy, ale przede wszystkim jak budować relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem. Ponadto, każdy z nas miał możliwość rozmowy z rekolekcjonistą a nade wszystko z Jezusem, bo jak sam mówił, nie najważniejsze są konferencje, ale to, co pomiędzy nimi. To, co podstawowe w rekolekcjach, to czas spotkania CZŁOWIEKA z BOGIEM. Dzięki ks. Januszowi tego czasu nie zabrakło.

Tomasz Marcinek CSsR

Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski – Urodził się w 1964 r. w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1989 r. z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Od 2017 rektor WSD Kraków. Od 2014 roku jest prorektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz kierownikiem Katedry Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych naszego Uniwersytetu. Wykłada pedagogikę ogólną, teorię wychowania, dydaktykę oraz pedagogikę rodzinną, a także gerontologię społeczną. Jest aktywnym wychowawcą dzieci i młodzieży, angażuje się w pracę dydaktyczną ze studentami oraz klerykami. Wygłosił dotychczas ponad 200 rekolekcji zarówno parafialnych, młodzieżowych, jak i przeznaczonych dla kleryków, duchownych oraz sióstr zakonnych. Autor wielu książek, m.in.:  „Pokusy kapłańskie”, „Lęki kapłańskie” , „Wartości kapłańskie”, „Modlitwa kapłańska”.