Kolęda w tuchowskim klasztorze

W wigilię uroczystości Objawienia Pańskiego, w naszym tuchowskim klasztorze miała miejsce wizyta duszpasterska, zwana potocznie kolędą. Rozpoczęła się ona uroczyście sprawowanymi Nieszporami, którym przewodniczył przełożony wspólnoty – o. Witold Radowski. Po wygłoszonym przez celebransa słowie, które dotyczyło piękna i bogactwa życia wspólnotowego, nastąpiło błogosławieństwo kredy, kadzidła i wody oraz poświęcenie domu zakonnego. Całemu wydarzeniu towarzyszył śpiew licznych kolęd i pastorałek. Bezpośrednio po wspólnotowej modlitwie, udaliśmy się do refektarza klasztornego i kontynuowaliśmy nasze świętowanie przy pięknie przygotowanym stole.

br. Norbert Żukliński CSsR