Konferencja rektorów we Wrocławiu

Posłuszeństwo w formacji seminaryjnej i zakonnej było tematem 54. Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, która miała miejsce w dniach 3-5 września br. we Wrocławiu. W konferencji uczestniczyło ponad 80 rektorów z Polski oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych seminariów z Białorusi, Ukrainy i USA.
Tegoroczne obrady poświęcone były zagadnieniom związanym z różnymi aspektami posłuszeństwa w seminaryjnej codzienności formacyjnej. W trzech roboczych sesjach plenarnych tematykę tę, zarówno od strony naukowej, jak i praktycznej, zarysowali w swych ciekawych prelekcjach: znakomity polski biblista ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski; socjolog i duszpasterz akademicki ks. dr Remigiusz Szauer oraz rektor WSD Zmartwychwstańców ks. dr Damian Stchowiak CR. W programie konferencji nie zabrakło również wspólnych warsztatów oraz wielu nieformalnych spotkań braterskich, które dawały możliwość wymiany doświadczeń i ścierania się różnych poglądów.
Istotnymi wydarzeniami podczas tegorocznej konferencji były również spotkania z księżmi biskupami: Prymasem Polski abp. Wojciechem Polakiem, który omówił bieżącą działalność Komisji KEP ds. Formacji Duchowieństwa oraz bp. Jacka Kicińskiego, który podjął tematykę posługi władzy i posłuszeństwa.
Gościnnym gospodarzem tegorocznego spotkania było Metropolitarne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu im. św. Piusa X, szczycące się już ponad 450 chlubną historią i tradycją. Wspólnym celebrom liturgicznym przewodniczyli: metropolita wrocławski abp Józef Kupny oraz prymas abp Wojciech Polak. Rektorzy polskich seminariów w spotkaniach z hierarchami mieli możliwość do zapoznania się z aktualnymi wyzwaniami i problemami Kościoła w Polsce oraz stanem przygotowań do wprowadzenia nowych zasad formacji kapłańskiej w Polsce.
Uczestnicy konferencji wykorzystali też wyjątkowe położenie miejsca swych obrad na Ostrowie Tumskim, by poznać genius loci urokliwej stolicy Dolnego Śląska, ważnego miasta na religijnej i historycznej mapie naszej ojczyzny.
Według niepełnych jeszcze danych, rozpoczynający się za trzy tygodnie nowy rok akademicki w seminariach diecezjalnych i zakonnych w Polsce rozpocznie 3 tysiące alumnów, w tym 622 na pierwszym roku studiów.

o. Maciej Sadowski CSsR
Rektor WSD w Tuchowie