„Matka Boża Nieustającej Pomocy – Ikona Miłosierdzia”

W minioną sobotę, 5 listopada, w auli klasztoru redemptorystów na krakowskim Podgórzu miało miejsce sympozjum naukowe zatytułowane „Matka Boża Nieustającej Pomocy – Ikona Miłosierdzia”. Organizatorami tego wydarzenia było Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów  w Tuchowie, a także Katedra Historii XIX i XX w. na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II w Krakowie oraz Wydawnictwo Homo Dei. Inspiracją tego naukowego colloquium był kończący się właśnie w całym Kościele Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia oraz obchodzony przez redemptorystów, pracujących w 77 krajach świata, jubileusz 150. rocznicy przywrócenia do publicznego kultu jednej z najbardziej znanych i rozpowszechnionych w świecie chrześcijańskim ikon maryjnych: Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Już na początku XX wieku fenomen szczególnej popularności kultu ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy wielki Jej czciciel i propagator – sługa Boży o. Bernard Łubieński opisywał tymi słowy: „Wierne kopie tegoż obrazu, poświęcone i obdarzone odpustami papieskimi, sprowadzano z Rzymu, żeby je wystawiać w prastarych katedrach, w nowo wybudowanych przepysznych świątyniach, w kościołach parafialnych i zakonnych, w kaplicach pałacowych i pod strzechami prostaczków. (…) Cudowny ten obraz, w którym Najświętsza Panna czczona jest pod tytułem Matki Nieustającej Pomocy, można by nazwać uprzywilejowanym między uprzywilejowanemi”.

W kontekście tej szczególnej duchowej i intelektualnej jubileuszowej koincydencji sobotnie sympozjum, zorganizowane nieprzypadkowo przy krakowskim Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, było znakomitą okazją do ponownego naukowego spojrzenia na Jej cudowny wizerunek, tym razem jako Matki Miłosierdzia.

Całość obrad otworzył w słowie wstępnym ks. prof. dr hab. Jacek Urban, Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II w Krakowie i zarazem kierownik Katedry XIX i XX w. na tymże Uniwersytecie. Następnie zebrani wysłuchali pasjonującej prelekcji dr. hab. Marka Kity, prof. UPJP II w Krakowie zatytułowanej „Ikona jako język Ewangelii Miłosierdzia”. O. dr Marek Kotyński CSsR, wykładowca teologii duchowości w WSD Redemptorystów w Tuchowie oraz Prodziekan PWT w Warszawie, w niezwykle barwny i nowatorski sposób zaprezentował wykład i multimedialną projekcję na temat „Bóg Miłosierdzia w ikonie MBNP”. Przedpołudniową sesję sympozjalną zakończył zaś referat o. dr. Macieja Sadowskiego, wykładowcy historii Kościoła, a zarazem rektora WSD Redemptorystów w Tuchowie i adiunkta w Katedrze Historii XIX i XX w. na UPJP II w Krakowie, który podjął temat „Mistagogiczny wymiar uroczystości koronacyjnych ikony MBNP w kościołach polskich redemptorystów”. Duchowym i liturgicznym apogeum konferencji była uroczysta Msza św. przed podgórskim wizerunkiem Matki Bożej, odprawiona w południe pod przewodnictwem o. Dariusza Paszyńskiego CSsR, Wikariusza Prowincjała Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, który wygłosił też okolicznościową homilię.

Popołudniową sesję obrad sympozjalnych otworzyła s. dr Bożena Leszczyńska OCV, która w poruszający sposób zaprezentowała wykład „Dzieje kultu ikony MBNP w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie”, zwieńczony jej osobistym świadectwem i doświadczeniem posługi w tym wyjątkowym miejscu kultu Matki Nieustającej Pomocy, pośród najmłodszych i doświadczonych tajemnicą cierpienia Jej wiernych czcicieli. Bogata w treści prezentacja została przez prelegentkę uzupełniona unikalnymi nagraniami filmowymi i zdjęciami z wizyty papieża Franciszka w kaplicy Uniwersyteckiego Szpitala na Prokocimiu podczas jego lipcowej pielgrzymki do Polski. W programie sobotniego sympozjum znalazła się także prezentacja księgi pamiątkowej dedykowanej śp. o. dr. hab. Gerardowi Siwkowi CSsR, czego dokonał jej naukowy redaktor o. dr hab. Mirosław Pawliszyn CSsR, wykładowca filozofii w WSD Redemptorystów w Tuchowie oraz UWM w Olsztynie. Zwieńczeniem zaś – w powszechnej opinii udanych i bogatych w treści – obrad było uroczyste wręczenie nagród Pro Redemptione dla o. prof. dr. hab. Jacka Salija OP,  ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Pawliny, o. dr. Jerzego Szyrana OFMConv. i ks. Macieja Kucharzyka MS, dokonane przez o. Dariusza Paszyńskiego CSsR i o. dr. Piotra Koźlaka CSsR, Dyrektora Wydawnictwa Homo Dei.

W całodniowych obradach uczestniczyło ponad 100 osób duchownych i świeckich, m.in. wykładowcy cenionych krakowskich uczelni oraz prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego, przedstawiciele męskich i żeńskich wspólnot zakonnych, świeccy współpracownicy Zespołu Misyjnego Wschód, ojcowie i bracia redemptoryści, redemptorystowskie wspólnoty formacyjne z Barda Śląskiego, Lubaszowej i Tuchowa wraz ze swymi przełożonymi oraz studenci UPJP II i mieszkańcy Podgórza i Krakowa.

o. Maciej Sadowski CSsR
rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie

Foto: © Andrzej Głuc