Nowi absolwenci teologii

W czwartek, 7 maja 2020 r., trzej studenci VI-go roku Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie: br. Dariusz Dudek CSsR, dk. Maksym Łabkow CSsR oraz dk. Paweł Orzeł CSsR, zdali końcowy egzamin magisterski z teologii. Odbył się on w Tuchowie, z zachowaniem należnych środków ostrożności, właściwych obecnej sytuacji epidemicznej.

Komisję egzaminacyjną tworzyli wykładowcy naszego seminarium: o. prof. dr Krzysztof Bieliński CSsR (teologia biblijna), o. dr Jan Chaim CSsR (teologia dogmatyczna), o. dr Antoni Karaś CSsR (teologia moralna), o. dr Sylwester Pactwa CSsR (teologia fundamentalna), a także rektor Seminarium o. dr Maciej Sadowski CSsR. Nad sprawnym i kompetentnym przebiegiem egzaminu magisterskiego czuwał przewodniczący komisji – ks. prof. dr hab. Roman Bogacz, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jako przedstawiciel uczelni, do której nasze Seminarium jest afiliowane.

Br. Dariusz Dudek obronił pracę magisterską napisaną na seminarium naukowym z teologii duchowości, pt. Droga niedoskonałości w życiu i pismach św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Promotorem pracy był o. dr Marek Kotyński CSsR. Dk. Maksym Łabkow przedstawił pracę z historii Kościoła zatytułowaną Życie i działalność redemptorysty o. Franciszka Świątka (1889-1976), napisaną pod kierunkiem o. dra Macieja Sadowskiego CSsR. Natomiast dk. Paweł Orzeł obronił tezę Kulturowa kondycja człowieka w twórczości ks. prof. Józefa Tischnera, której promotorem był o. prof. dr hab. Witold Kawecki CSsR. Wszystkie prace magisterskie naszych Braci Alumnów zostały wysoko ocenione przez recenzentów. W opinii członków komisji, równie dobrze zaprezentowali się ich autorzy podczas egzaminu wieńczącego całe sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne.

Nowym magistrom teologii z serca gratulujemy oraz życzymy, by pomyślny wynik egzaminu i związane z tym zakończenie studiów teologicznych były dla nich impulsem do dalszego intelektualnego rozwoju.

o. Maciej Sadowski CSsR,
Rektor WSD Redemptorystów  w  Tuchowie