Nowi oblaci, sympozjum naukowe i nagrody Pro Redemptione

W dniach 9 – 10 listopada 2017 roku tuchowskim klasztorze redemptorystów miało miejsce sympozjum naukowe z okazji 285 rocznicy powstania Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela i 85 rocznicy założenia kwartalnika Homo Dei. Organizatorem tego wydarzenia było Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów  w Tuchowie oraz Wydawnictwo Homo Dei.

Obchody rozpoczęły się w czwartkowy wieczór uroczystymi nieszporami, w których do grona oblatów Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela zostali przyjęci: Pani Zofia Aksamit oraz Państwo Maria i Wiesław Wróbel.

Sympozjum naukowe rozpoczęło się następnego wspólną Eucharystią, której przewodniczył i słowo wygłosił ks. bp dr hab. Paweł Socha. Po części duchowej przenieśliśmy się do auli św. Klemensa, gdzie całość obrad otworzył w słowie wstępnym o. dr. Maciej Sadowski CSsR, rektor WSD w Tuchowie. Następnie zebrani wysłuchali niezwykle aktualnej prelekcji ks. bpa dra hab. Pawła Sochy zatytułowanej Posługa kapłana wobec narzeczonych i młodych małżeństw na podstawie „Amoris laetitia”. Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, w interesujący sposób zaprezentował wykład na temat: Etos miłosierdzia a dylematy sumienia osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Przedpołudniową sesję sympozjalną zakończył zaś pasjonujący referat ks. prof. dra hab. Leszka Adamowicza, „Amoris laetitia”. Spojrzenie kanonisty.

Zwieńczeniem – w powszechnej opinii udanych i bogatych w treści – obrad było uroczyste wręczenie nagród Pro Redemptione dla ks. dra Aleksandra Radeckiego, br. Benedykta Pączka OFMCap., ks. bp. Pawła Sochy, ks. prof. Edwarda Stańka.

br. Jakub Gościński CSsR