Wizytacja prowincjalna w WSD w Tuchowie

W dniach od 8 do 11 listopada 2017 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie miała miejsce wizytacja kanoniczna. Została ona przeprowadzona przez dwóch członków Rady Prowincjalnej, o. Dariusza Paszyńskiego, wikariusza Prowincjała oraz o. Pawła Drobota, radnego nadzwyczajnego.

Głównym celem wizytacji jest przede wszystkim przyjrzenie się życiu współbraci w aspekcie realizowania przez nich misji w poszczególnych wymiarach, takich jak studium, apostolat, życie wspólnotowe. W tym czasie wizytatorzy uczestniczyli wraz z nami w modlitwach, a także obecni byli na niektórych zajęciach wykładowych. Ponadto każda z grup apostolskich działających przy naszym seminarium (Koło Powołaniowe, Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji, Stowarzyszenie „Nadzieja”, Zespół Misyjny „Wschód”) miała osobne spotkanie, na którym prezentowała profil swej działalności.

Każdy seminarzysta miał również okazję do indywidualnej rozmowy z wizytatorem, dzieląc się w ten sposób swym przeżywaniem konsekracji zakonnej oraz przekazując własne spostrzeżenia dotyczące życia w Seminarium. Nie zabrakło także spotkania z całą wspólnotą seminaryjną, podczas którego o. Dariusz przedstawił nam aktualne priorytety i działania podejmowane przez Prowincję Warszawską Redemptorystów. W podobnym spotkaniu z wizytatorami wzięli udział również nasi wychowawcy. Punktem kończącym wizytację była wspólnotowa Msza św., pod przewodnictwem o. Dariusza Paszyńskiego.

W tych dniach miały miejsce również dwa inne bardzo ważne wydarzenia. W środę, 8 listopada, została przeprowadzona wizytacja z ramienia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Natomiast w piątek, 10 listopada, w auli św. Klemensa odbyło się sympozjum naukowe poświęcone tematyce związanej z adhortacją apostolską „Amoris Laetitia”.

Mamy nadzieję, że ten czas oraz cenne uwagi wizytatorów przyczynią się do pogłębienia naszej osobistej relacji z Chrystusem, dopomogą nam tworzyć wspólnotę redemptorystów, uczniów Odkupiciela, gotowych wyruszyć tam, dokąd On sam nas pośle.

br. Tomasz Marcinek CSsR