Noworoczny dzień skupienia

Nowy Rok w seminarium rozpoczynamy od chwili refleksji. Tym razem nasze myśli na boże ścieżki prowadził o. Jacek Dembek CSsR, były Radny Generalny naszego Zgromadzenia. Do obiadu w naszych wspólnych spotkaniach brali udział także uczestnicy kończących się rekolekcji powołaniowych.

Dzień przeżyliśmy bardzo spokojnie. Na sam początek pomodliliśmy się jutrznią. Później wysłuchaliśmy pierwszej konferencji, która była dla mnie nad wyraz ciekawa. Traktowała o solidarności do której zaprasza nas niedawno zakończona Kapituła Generalna. Mowa więc była o tym, jak mamy żyć w naszym Zgromadzeniu, jako jego członkowie. Obok poważnego teologicznego uargumentowania potrzeby solidarności znalazło się nie mniej, choć czasami budzące uśmiech na twarzy, uzasadnienie oparte na przykładach z życia. A życie o. Jacka jest, jakby nie patrzeć,bogate w doświadczenia.

Czas popołudniowy upłynął głównie na modlitwie, chociaż znalazła się też w planie konferencja, która dotykała konkretnych problemów, z których wynika postulat solidarności. Między innymi była mowa o kwestii indywidualizmu i alienacji.

Wieczór spędziliśmy na adoracji Najświętszego Sakramentu, która była czasem zebrania rozważań z całego dnia i przedstawienia ich Jezusowi.

Mam nadzieję, że czas poświęcony na przemyślenie na nowo naszego bycia w Zgromadzeniu będzie procentował w naszej gorliwszej realizacji misji głoszenia Obfitego Odkupienia.

Paweł Orzeł CSsR