O. Dariusz Pabiś doktorem teologii pastoralnej!

Miło nam poinformować, że jeden z naszych wykładowców o. Dariusz Pabiś CSsR otrzymał tytuł doktora teologii pastoralnej. Jego rozprawa, którą obronił 17 maja br. w sali senackiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nosi tytuł Idea integralnego wyzwolenia w nauczaniu bł. abp. Oscara A. Romero (1917-1980). Napisał ją pod kierunkiem ks. prof. Jana Kazimierza Przybyłowskiego w Katedrze Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW.

O. Dariusz dzięki wieloletniej pracy w Ameryce Południowej i znajomości języka hiszpańskiego mógł lepiej poznać, a przez to i przedstawić złożone aspekty wybranego przez siebie zagadnienia.

Cieszymy się i serdecznie gratulujemy naszemu współbratu obrony rozprawy doktorskiej oraz życzymy dalszych sukcesów na polu działalności naukowej!

źródło: redemptor.pl