ODNOWIĆ POWOŁANIE I WYBÓR

23 listopada nasza wspólnota seminaryjna przeżywała dzień skupienia, któremu przewodniczył o. Witold Baran, proboszcz parafii prowadzonej przez redemptorystów we Wrocławiu.

Temat dnia zachęcał nas do powrotu do swojego „Jeziora Galilejskiego” – momentu, w którym usłyszeliśmy głos powołującego Jezusa.

Witold w swoich konferencjach podkreślał, że bycie kapłanem to upodobnienie się całkowicie do Chrystusa. To oddawanie życia, składanie go w ofierze każdego dnia. Nie można iść za Jezusem omijając krzyż!

Nasze skupienie było również momentem, by każdy z nas odpowiedział sobie na pytanie: jakich kapłanów potrzebuje Chrystus i współcześni ludzie?

Niech Bóg będzie uwielbiony za ten dzień. Z naszej strony prosimy czytelników o modlitwę, byśmy byli klerykami, a w przyszłości  kapłanami na wzór Jezusa, by ludzie, do których jesteśmy posłani ujrzeli w nas Chrystusa.

Aleksander Ćwik CSsR