“Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”

W piątek 16 grudnia u Matki Bożej Tuchowskiej miało miejsce już trzecie czuwanie młodzieży z cyklu „Droga wewnętrzna”. Około 150 młodych ludzi przybyło do naszej bazyliki, aby szukać, jak głosiło hasło tego spotkania, odwagi do „wstania”.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą Roratnią, przeżytą wraz z parafianami. Tuż po Mszy miało miejsce Nabożeństwo Słowa, w trakcie którego został odczytany fragment Ewangelii o Bartymeuszu. Ojciec Paweł Zyskowski w trakcie homilii mówił, o odwadze tego człowieka, o tym, aby nie bać się prosić Jezusa o pomoc. Zachęcał do ufności względem Niego, ponieważ Bóg działa inaczej niż my chcemy. On pragnie byśmy Mu zaufali, a później czyni cuda w naszym życiu.

Następnie udaliśmy się do jadalni pielgrzyma na poczęstunek. Była to także okazja do porozmawiania i poznania nowych ludzi. Najedzeni i radośni ze spotkania z innymi młodymi ludźmi udaliśmy się do bazyliki na adorację Najświętszego Sakramentu. Tutaj czekały nas dwie niespodzianki. Pierwszą była bibliodrama przedstawiająca sytuacje z omawianej wcześniej Ewangelii, a drugą świadectwo powołania br. Pawła. Po niespodziankach nadszedł czas adoracji, w trakcie której modliliśmy się modlitwą Jezusową. Na koniec odważyliśmy się wstać z naszych miejsc i podejść jak najbliżej ołtarza, aby tam wyznać naszą wiarę.

Kolejne spotkanie odbędzie się już za niecały miesiąc, 13 stycznia. Już teraz wszystkich serdecznie na nie zapraszamy.

br. Sławomir Wardzała CSsR