Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne w Lublinie

W dniach 17-18 listopada dwóch naszych braci wzięło udział w XXXVIII Ogólnopolskim Sympozjum Katechetycznym. Miało ono miejsce w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Temat tegorocznego sympozjum brzmiał: Katecheza specjalna – dobre praktyki. Co to znaczy, że każdy ochrzczony niepełnosprawny jest zdolny do wzrostu w świętości (DOK 189)?

Sympozjum rozpoczęło się w piątkowe popołudnie. Prelegenci z różnych stron Polski i zagranicy zajmowali się katechezą specjalną od strony psychologicznej, pedagogicznej, biblijnej, teologiczno-pastoralnej, katechetycznej i komunikacyjnej. W krótki i treściwy sposób przedstawili oni swoją wiedzę i doświadczenie związane z pracą z osobami niepełnosprawnymi. Wszyscy byli zgodni co do tego, że taka katecheza jest konieczna, bo pozwala ona dotrzeć z Dobrą Nowiną do osób, z którymi codzienny kontakt jest prawie niemożliwy. Po konferencjach uczestnicy sympozjum wzięli udział w Eucharystii, której przewodniczył bp Edward Białogłowski.

Drugi dzień sympozjum rozpoczął się od warsztatów katechezy specjalnej. Dotyczyły one trzech zagadnień:

  1. Jak przygotować dziecko niemówiące do pierwszej spowiedzi świętej?
  2. Jak przygotować dziecko z niepełnosprawnością intelektualną do I Komunii?
  3. Jak kształtować tożsamość młodych z autyzmem przed bierzmowaniem?

Po kilku wyczerpujących godzinach warsztatów nastąpiło podsumowanie prac w grupach. W czasie uroczystego zakończenia sympozjum ks. dr hab. Andrzej Kiciński podziękował wszystkim uczestnikom za obecność i troskę o katechezę specjalną.

My także dziękujemy organizatorom i prelegentom za ten piękny czas. Wierzymy głęboko, że uzyskaną wiedzę uda się nam przekazać tym, którzy tego najbardziej potrzebują, w szczególności naszym przyjaciołom ze stowarzyszenia „Nadzieja”.

br. Robert Borzyszkowski CSsR

br. Michał Zialiński CSsR