Otwarte, kapłańskie serca dla „Nadziei”

Dzisiaj, we wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi, swoje prymicje dla Stowarzyszenia „Nadzieja” sprawowali o. Marcin i o. Grzegorz, którzy przez 6 lat angażowali się w działalność wolontariatu. Przez cały okres seminarium ich serca wzrastały w miłości do drugiego człowieka  m.in. dzięki swojej obecności w „Nadziei”. Dziś już jako neoprezbiterzy mogli podzielić się z nami największym Darem, jakim jest Eucharystia, którą sami sprawowali.

Po uroczystej Mszy Świętej był czas na wspólne ciasto, rozmowy, a nawet grilla. Bogu dziękujemy za dar ich kapłaństwa i życzymy, żeby nieustannie powiększali swoje serce na wzór serca Jezusa i Maryi i swoją posługą wnieśli nadzieję w niejedno, potrzebujące serce.

Robert Borzyszkowski CSsR