Koniec filozofii

Po dwóch latach ciężkich studiów filozoficznych i wielu godzinach spędzonych na poznawaniu dorobku myśli ludzkiej na przestrzeni wieków, pięciu braci z drugiego roku zakończyło pierwszy etap studiów. Podsumowaniem tego wysiłku i nieprzespanych nocy był egzamin końcowy z filozofii, który wszyscy zdali z bardzo dobrym wynikiem 23 czerwca. Egzamin składa się  z przedstawienia pisemnej pracy proseminaryjnej i odpowiedzi na pytania członków komisji. W tym roku przewodniczył jej o. Rektor, dr Maciej Sadowski CSsR, a jej skład tworzyli: o. dr Janusz Urban CSsR oraz dr hab. Piotr Duchliński – wykładowcy naszego seminarium. Dwuletnie studia filozoficzne są przygotowaniem do czteroletniego studium teologicznego, które kończy się obroną pracy magisterskiej. Spoglądając na tematy prac braci filozofów: „Transhumanistyczna wizja nieśmiertelności”, „Humanizm J.Maritaine w odpowiedzi na humanizm marksistowski” „Dualistyczna koncepcja człowieka w filozofii Platona”, „Jezus Chrystus i Sokrates a prawda”, „Przyczyna sprawcza według św. Tomasza z Akwinu”, można stwierdzić, że są gotowi by kontynuować swoje pogłębianie wiedzy, tym razem na drodze teologicznej. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Jakub Wiśniowski CSsR