Boże Ciało – Święto Eucharystii

Kościół katolicki 16 czerwca br. obchodzi święto ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Organizowana w tym dniu uroczysta procesja jest publicznym wyznaniem wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii, uwielbieniem Go, podziękowaniem Mu za otrzymane łaski, przebłaganiem za zniewagi.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, procesja Bożego Ciała wyruszyła na ulice naszego miasta w po mszy św. sprawowanej w tuchowskim amfiteatrze, pod przewodnictwem proboszcza parafii św. Jakuba, ks. Alfonsa Górowskiego z udziałem redemptorystów z Tuchowskiego Sanktuarium.

Podczas kazania główny celebrans nawiązał do znaczenia chleba w polskiej tradycji. Przypomniał, że w Polsce jest znakiem szacunku i miłości, a także tęsknoty do Boga i jedności z Jezusem. A w wyniku działań wojennych na Ukrainie może pojawić się groźba, że może go zabraknąć w innych częściach świata. Proboszcz parafii św. Jakuba przywołał wydarzenie z XIII wieku, które przyczyniło się do ustanowienia uroczystości Bożego Ciała i zapoczątkowania procesji eucharystycznych ku czci Ciała i Krwi Pańskiej. Jeden kapłan sprawując Mszę Świętą przełamał Hostię, a z niej nagle wylała się na korporał Krew. Do dzisiaj, na tym korporale jest wielka plama w Orvieto we Włoszech –tłumaczy kapłan.

Barwna procesja zatrzymywała się przy czterech ołtarzach, przygotowanych specjalnie z okazji uroczystości na ulicach Tuchowa. Zakończenie procesji odbyło się przy czwartym ołtarzu w kaplicy polowej na dziedzińcu sanktuaryjnym.

Eucharystia dla każdego pokolenia jest tematem najistotniejszym dla uczniów Chrystusa. Dlatego przed każdym z nas stoi zadanie, żeby odkrywać Eucharystię, żeby ją przyswajać, do niej się zbliżać. Boże Ciało jest takim pięknym wyrazem okazania tego przywiązania do Chrystusa, ale także decyzji gotowości na to, że pragnę się do Ciebie Panie Jezu zbliżać.

Piotr Czechowicz CSsR