Podaruj odrobinę czasu

Pod takim hasłem 18 czerwca odbyło się kolejne coroczne spotkanie Stowarzyszenia „Nadzieja”. Obok licznych spotkań rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi i wolontariuszami to wydarzenie posiada wyjątkowy charakter. Podopieczni mają możliwość uczestniczenia w licznych zabawach i grach, w których organizację zaangażowani są ludzie spoza środowiska stowarzyszenia.

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył o. Adam Kośla, będący wolontariuszem u początków powstania stowarzyszenia, pełniąc tę funkcję kilka lat. Mszę świętą koncelebrował o. Karol Barnaś – przyjaciel stowarzyszenia. W kazaniu o. Adam podkreślił religijny wymiar wspólnoty, jej zadania i cele. W obecnym roku Wspólnota „Nadzieja” obchodzi 25-tą rocznicę powstania, a na przyszły rok w czerwcu przypada jubileusz 25-lecia powstania stowarzyszenia. Ojciec Adam Przypomniał, że pierwszym powodem utworzenia wspólnoty była zachęta do wyjścia dzieci niepełnosprawnych poza własny dom, a u podstaw od zawsze jest Jezus. „Każdy z nas może dać coś z siebie” – brzmiały pokrzepiające słowa kaznodziei.

Po wspólnej modlitwie nadszedł czas na zabawy, w które angażowali się wszyscy uczestnicy: dzieci, dorośli, rodzice i wolontariusze. Do wolontariuszy należą także klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów – kontynuujący to dobroczynne dzieło zapoczątkowane przed 25 laty. Warto podkreślić aktywne zaangażowanie młodzieży we wspólne dobro stowarzyszenia.

Hasło „Podaruj odrobinę czasu” jest zachętą nie tylko dla członków Stowarzyszenia „Nadzieja”, ale i wszystkich, którzy w pędzie swojego życia znajdą czas i ofiarują go drugiemu człowiekowi spragnionemu miłości,  w którym kryje się prawdziwy Boży skarb.

br. Łukasz Vetter CSsR