Psychiatria i Duchowość

W dniach od 29 do 30 listopada w Krakowie w auli Polskiej Akademii Umiejętności oraz w szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego odbyła się III Konferencja Psychiatria i duchowość.

Piątek 20 listopada poświęcony był na część wykładową konferencji. Spotkanie rozpoczęło się panelem dyskusyjnym na temat relacji pomiędzy opętaniem a chorobą psychiczną. Kolejne wykłady, były próbą odpowiedzenia na pytanie, czy ateista może mieć duchowość, a także jaki jest wpływ medytacji ZEN na ludzką psychikę i fizjologię. Następne prelekcje dotykały tematyki judeo-chrześcijańskiej, mianowicie jak „Talmud” wypowiada się o osobach chorych psychicznie oraz jaki jest chrześcijański pogląd na relację między wiarą a seksualnością. Niezwykle poruszające było świadectwo kobiety, która przez troskę o duchową i psychiczną sferę osobowości wyszła z poważnej choroby psychicznej. W tej części konferencji odbył się też drugi panek dyskusyjny na temat samobójstwa jako wyzwania stojącego przed duchownymi i psychologami.

Sobota 30 listopada była dniem poświęconym na warsztaty. Każdy z uczestników mógł wybrać najbardziej interesujące go zajęcia. Do wyboru były między innymi warsztaty o psychomanipulacji w sektach, technikach relaksacyjnych, celibacie oraz rozmowie o duchowości z osobami chorymi psychicznie.

Konferencja była wydarzeniem inspirującym i prowokującym do wielu ciekawych wniosków, jak na przykład to, że duchowość ma każdy człowiek, lecz trzeba u to czasem przypomnieć. Duchowość to zdolność do zaufania, kochania i doświadczania, że jest rzeczywistość przekraczająca człowieka. Zadaniem każdego z nas jest poprawne i bezpieczne kierowanie swoją duchowością – tak, aby prowadziła nas do spotkania z Bogiem.

dk. Paweł Orzeł CSsR