Słowo stało się Ciałem w Kościele

9 stycznia przeżywaliśmy kolejny dzień skupienia w naszej seminaryjnej wspólnocie. Tym razem poprowadził go o. Piotr Graduszewski OSsT – członek Zakonu Przenajświętszej Trójcy – tego, który w przeszłości zajmował się wykupywaniem niewolników oraz jeńców. Dzień upłynął pod hasłem Słowo stało się ciałem w Kościele. Prowadzący sparafrazował ten tytuł, przypominając że to Kościół zaistniał przede wszystkim dzięki temu Słowu oraz jest na służbie Słowa.

Rekolekcjonista zaznaczył, że moc głoszonego słowa oraz sama jego rzeczywistość ma źródło nie gdzie indziej, a w chrzcie świętym – sakramencie rozpoczynającym całe życie chrześcijanina, który z kolei zakorzeniony jest całkowicie w wewnętrznym życiu Trójcy Przenajświętszej. Nie można dostąpić tejże łaski wszczepienia w Chrystusa i spotkania z Nim bez udziału Kościoła, który jest Matką, Karmicielką, tą która wychowuje swoje dzieci. Za przykład może posłużyć historia Szawła, który zanim spotkał Jezusa na drodze do Damaszku, prześladował Kościół Chrystusowy. Z drugiej zaś strony ktoś, kto nawróci się do Chrystusa, nie może nie nawrócić się do Kościoła. Ojciec Piotr zaznaczył również, że czynność głoszenia słowa musi być sprzężona ze Słowem – Chrystusem. Prowadzący poza tym przypomniał wartość milczenia. Zamknięcie ust i wsłuchanie się w to, co mówi Bóg, otwiera nas na rzeczy naprawdę wielkie.

Niewątpliwie styczniowy dzień skupienia w naszym Seminarium przyniósł ogromne bogactwo treści tak o Słowie, jak i o Kościele, w którym Ono się stało. Przed nami teraz stoi zadanie, by to wcielić w rzeczywistość dnia codziennego. Ojcu Piotrowi zaś, na drogach głoszenia Dobrej Nowiny, życzymy błogosławieństwa Tego, który objawia się w Trzech Osobach.

br. Piotr Mazur CSsR