Warsztaty katechetyczne w tuchowskim seminarium

Dnia 2 XII 2016 r. odbyły się w naszym seminarium kolejne warsztaty katechetyczne, które poprowadził o. dr Mirosław Chmielewski CSsR, wykładowca katechetyki. W zajęciach uczestniczyli alumni z roczników III, V i VI.

Tematyka warsztatów oscylowała wokół metod aktywizujących, jakie można wykorzystać w czasie lekcji religii lub w pracy ze wspólnotami i grupami parafialnymi. Warsztaty podzielone były na dwie części: w przedpołudniowej zapoznawaliśmy się przede wszystkim z różnymi metodami aktywizującymi w praktyce, po prostu wykonując te wszystkie zadania, które zaproponował nam o. Mirosław. Wszystkie one miały za swój motyw przewodni biblijną Księgę Jonasza. Po południu również nie zabrakło tego rodzaju pracy, tym razem z dodatkiem teoretycznego wykładu, który miał na celu usystematyzować to, co poznawaliśmy od rana przez osobiste doświadczenie.

Różnego rodzaju warsztaty mają na celu przygotowanie kleryków do twórczej i dojrzałej posługi w Kościele, aby potrafili oni brać coraz większą odpowiedzialność za wspólnoty, w których będą żyć i pracować. Nie jest to jednak praca skierowana tylko ku przyszłości. Te różnego rodzaju szlify duszpasterskie możemy wykorzystywać w pracy z naszymi grupami apostolskimi już teraz, dzięki czemu nasze posługiwanie jako kleryków-zakonników staje się bardziej owocne, pewniejsze i radośniejsze.

Tomasz Bil CSsR