Wielka Tajemnica Wiary – Pan Jezus ma z nami dobrze

Pod takim hasłem rozpoczęliśmy styczniowy dzień skupienia w naszej wspólnocie seminaryjnej. Duchowym przewodnikiem był o. Zbigniew Bruzi CSsR ze wspólnoty redemptorystów w Tuchowie. Przez cały dzień poznawaliśmy Wielką Tajemnicę Wiary jaką jest Eucharystia – najważniejsza dla każdego redemptorysty. 

Poprzez modlitwy, konferencje i celebrowaną Eucharystię, o. Zbigniew pokazał nam, czym dla każdego z nas ma być Msza Święta – spotkaniem z Bogiem, które ma nas prowadzić do spotkania z człowiekiem oraz spotkaniem ze wspólnotą, która ma nas prowadzić do Boga. Eucharystia jest jednym wielkim dziękczynieniem za to, co Bóg uczynił dla nas. 

Umocnieni słowem, odnowieni na duchu oraz wsparci świadectwem życia o. Zbigniewa, wierzymy mocno, że słowa Konstytucji nr 29 naszego Zgromadzenia*, na nowo pobudzą nas do poznawania Wielkiej Tajemnicy Wiary. 

Boże rozpal w nas miłość do Najświętszej Eucharystii. 

* Obecność misterium Chrystusa i ludzkiego zbawienia odnajdują i przeżywają w liturgii, przede wszystkim w Eucharystii, którą uznają za szczyt i źródło ich całego życia apostolskiego i znak misyjnej solidarności. Dlatego kapłani codzienne sprawowanie Eucharystycznej Ofiary uważać będą za sprawę najważniejszą. Inni natomiast współbracia, nie kapłani, będą codziennie uczestniczyć w Eucharystycznej Ofierze, mając przy tym na uwadze warunki życia i działalności własnej wspólnoty (Kon. 29).

br. Tomasz Marcinek CSsR