Wszystko dla Jezusa przez Maryję

Wokół Tej Najpiękniejszej zgromadziliśmy się 28 maja podczas ostatniego wspólnego dnia skupienia w tym roku akademickim. Pomagał nam w tym skutecznie święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, którego życiową dewizą było właśnie to zawołanie: „Wszystko dla Jezusa przez Maryję”.
Towarzyszył i przybliżał nam ten temat nasz prefekt – o. Adam Kośla, który z wielkim zaangażowaniem zapalał nas do zawierzenia się Maryi i oddania się w Jej opiekę.

Ten dzień skupienia rozpoczęliśmy już dzień wcześniej adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
W ciągu sobotniego czuwania przy Maryi, oprócz tekstów i metod proponowanych przez św. Ludwika, towarzyszyła nam modlitwa brewiarzowa czyli modlitwa Kościoła. Jak zawsze punktem kulminacyjnym była Msza Święta.
Na zakończenie zostaliśmy również gorąca przez o. Adama zachęceni do czytania Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.

Oby kiedyś każdy z nas mógł tak powiedzieć jak nasz wielki rodak, ówczesny kardynał, Karol Wojtyła:  „Z tej książeczki nauczyłem się, co to właściwie jest nabożeństwo do Matki Bożej” (Borek Fałęcki 8.11.1968 r.)

Łukasz Malinowski CSsR