W drodze do kapłaństwa

Trzeci czerwca był dniem obrony magisterskiej naszych diakonów. Sześciu diakonów redemptorystów i jeden diakon z Towarzystwa Ducha Świętego przepełnieni wiedzą stanęli przed swoim ostatnim egzaminem w seminarium. Po wielu latach nauki i wielu kroplach potu i trudu wylanych przy pisaniu pracy magisterskiej wszyscy zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym! Szanowne gremium komisji zaznaczyło, iż poziom prac oraz wypowiedzi egzaminowanych był na wysokim poziomie. Gratulujemy naszym braciom tytułu magistra i otaczamy modlitwą w tym szczególnym czasie przygotowania do święceń prezbiteratu. 

Nasi diakoni jutro kończą rekolekcje mające jak najlepiej przygotować ich serca na dar święceń kapłańskich, które przyjmą już w sobotę 11 czerwca, dlatego jako wspólnota seminaryjna modlimy się za naszych współbraci oraz prosimy Ciebie drogi czytelniku, byś w swoich modlitwach wspomniał o Norbercie, Marcinie, Karolu, Ireneuszu, Patryku i Grzegorzu.  

Bartłomiej Laskowski CSsR