Zaproszenie na zjazd formacyjny ZM “WSCHÓD”

Zespół Misyjny “WSCHÓD” zaprasza na swój kolejny zjazd formacyjny. Oto treść zaproszenia:


Przekazywanie wiary przez zarażanie miłością bez granic to istota misji Kościoła…

Powyższe słowa kieruje do nas Ojciec Święty Franciszek w swoim orędziu na Światowy Dzień Misyjny. Każdy chrześcijanin to misjonarz – tam gdzie żyje, pracuje, uczy się, prowadzi życie towarzyskie, odpoczywa – tam powinien świadczyć całym sobą o tym, że Jezus Chrystus jest prawdziwie Bogiem miłującym ludzi. Niektórzy zostali również powołani do bycia misjonarzami w miejscach poza swoim środowiskiem. Takimi są członkowie Zespołu Misyjnego WSCHÓD – grupy apostolskiej gromadzącej osoby, które odważnie i z oddaniem poświęcają swój czas i siły na ewangelizowanie krajów Europy Wschodniej.

Zapraszamy na kolejny zjazd formacyjny naszego Zespołu. Będzie to czas podsumowania i skupienia się nad naszym tegorocznym działaniem. Wspólnie będziemy się modlić, pracować oraz integrować się, aby jeszcze lepiej służyć tym, do których posyła nas Chrystus.

Zjazd, który odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym Redemptorystów w Lubaszowej (Góra Tabor), potrwa od 19 do 21 października. Zgłoszenia na adres email: zespol.wschod@gmail.com do 14 października.

Więcej o Zespole