Żłóbek, Krzyż, Eucharystia

Kilka dni przed Uroczystością Bożego Narodzenia, 22 grudnia 2018 roku, wspólnota seminaryjna przeżywała kolejny dzień skupienia w tym roku akademickim. Przewodnikiem w tej adwentowej zadumie był o. Kazimierz Piotrowski CSsR, ekonom Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. W swoich konferencjach mówił on m. in. o fundamentalnych elementach duchowości redemptorystowskiej: wcieleniu, męce i Eucharystii. Każdy z tych elementów dotyczy wielkiej tajemnicy Odkupienia, do głoszenia której posłany jest każdy redemptorysta.

Ojciec Kazimierz, jako człowiek mocno stąpający po ziemi, mający doświadczenie z materializacją tego świata, uwrażliwiał nas na niebezpieczeństwa obecnych czasów i wskazał na kilka sposobów ich przezwyciężenia. Powinniśmy kochać Boga i ludzi, być blisko nich, nie ustawać w gorliwości.

 

Maksym Łabkow CSsR