Zwyczajni-Niezwyczajni

W piątek, 18 listopada, w bazylice Matki Bożej Tuchowskiej miało miejsce drugie w tym roku szkolnym czuwanie dla młodzieży. Tematem przewodnim była świętość, a hasło spotkania brzmiało: „Zwyczajni-Niezwyczajni”. Na spotkanie przybyło ponad 100 młodych osób z Tuchowa, z parafii św. Jakuba i sanktuaryjnej, oraz okolicznych miejscowości (Bobowa, Siedliska k. Tuchowa, Szynwałd, Buchcice, Ryglice) ze swymi duszpasterzami, a także grupa dziewcząt przeżywających dzień skupienia u sióstr służebniczek.

Wszystko rozpoczęło się od Eucharystii, podczas której o. Paweł Zyskowski CSsR nawiązał do bł. Karoliny Kózkówny, wspominanej w tym dniu, która oddała swoje życie z miłości do Jezusa. Młodzi usłyszeli konkretne pytanie: „czy ja byłbym/-abym w stanie oddać swoje życie?”. W kontekście obecnych prześladowań chrześcijan, o. Paweł pokazał, że także dzisiaj ludzie na całym świecie oddają życie za wiarę.

Liturgia słowa rozpoczęła się od procesji z relikwiami świętych (m.in. naszego założyciela Alfonsa Liguoriego, Edmunda Bojanowskiego, Karoliny Kózkówny, Teresy od Jezusa, Stanisława Kostki, czy Jana Pawła II), którzy towarzyszyli nam podczas czuwania. Były to relikwie z naszego domu zakonnego i bazyliki, a także te przywiezione przez młodzież z sąsiednich parafii. Podczas konferencji usłyszeliśmy, że święci to ludzie tacy jak my, a w tej swojej zwyczajności byli jednak niezwyczajni. Nie bali się zaryzykować i wybrać Jezusa jako swojego jedynego Pana.

Później wszyscy udaliśmy się do refektarza, gdzie była okazja do integracji przy herbacie i drożdżówce. Kiedy już głód został zaspokojony, wróciliśmy do bazyliki, by podczas adoracji Najświętszego Sakramentu wyznać, że Jezus jest naszym Panem i że każdy z nas chce zostać świętym. Poprzez śpiew litanii do Wszystkich Świętych poprosiliśmy naszych patronów o wstawiennictwo. Adoracja była czasem uwielbienia Zbawiciela za tych wszystkich Świętych, którzy oddali Mu swoje życie i doświadczeniem tego, że Jezus chce być bardzo blisko nas.

Młodzi wrócili z ogromną radością do domów, żeby właśnie tam, na co dzień, stawać się świętymi i być „niezwyczajnymi” w zwyczajnym życiu. Kolejne spotkanie na „Drodze wewnętrznej” już 16 grudnia. Tych, którzy byli zachęcać nie trzeba, a tych którzy być mogą zapraszamy do tuchowskiej bazyliki. Naprawdę warto!

br. Karol Łukaszczyk CSsR