“Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”

“Radość powołania”. Pod takim tytułem nasza wspólnota seminaryjna przeżywała 19. listopada comiesięczny dzień skupienia. Tym razem poprowadził go o. Artur Pruś CSsR, Duszpasterz Powołań Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.

Dzień rozpoczęliśmy tradycyjnie wspólną jutrznią, na której zostaliśmy wprowadzeni w tematykę naszych spotkań. Wątkiem przewodnim było oczywiście powołanie. O. Artur dzielił się z nami swoim doświadczeniem Jezusa. Podczas konferencji mówił o Bogu, który prowadził go różnymi drogami do kapłaństwa. Chciał nam przekazać, że jeśli zaprosimy Jezusa do swoich codziennych obowiązków, to On przyniesie nam szczęście. Podkreślał również rolę kapłana w życiu młodych ludzi. Punktem centralnym dnia była Eucharystia sprawowana o godzinie 12.

Dziewiętnastego listopada był również dniem, kiedy Kościół w Polsce przyjął Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. W duchowej jedności ze wspólnotą wierzących w naszym kraju, również i w naszej wspólnocie dokonaliśmy aktu przyjęcia panowania Jezusa Chrystusa. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu wieńczącej dzień skupienia, trwając przed Panem i Królem naszych serc, rozważaliśmy piękno powołania, którym nas obdarzył. Po błogosławieństwie odmówiliśmy kompletę.

Świadectwo o. Artura trafiało do naszych serc. Jego doświadczenie życia kapłańskiego może być dla nas przykładem i zachętą do jeszcze gorliwszego oddania życia naszemu Panu.

br. Jakub Sipiora CSsR