Konferencja naukowa pt. Polska Kultura Religijna

W dniach 9-10 grudnia 2015 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Polska Kultura Religijna. Wśród kilkudziesięciu prelegentów znalazł się też rektor WSD w Tuchowie o. dr Maciej Sadowski CSsR, który wygłosił referat: Redemptoryści polscy jako apostołowie kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prelekcji towarzyszyła prezentacja multimedialna, przygotowana w oparciu o zdjęcia i materiały archiwalne z rzymskich i polskich zbiorów Zgromadzenia oraz fragment filmu dokumentalnego pt. Misjonarz, o życiu i misji wielkiego czciciela Maryi w znaku Nieustającej Pomocy – sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego. Wystąpienie to zbiegło się w czasie z obchodzoną w tych dniach 150. rocznicą powierzenia redemptorystom ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy przez bł. Piusa IX w czasie audiencji prywatnej 11 grudnia 1865 r. Bł. Paweł VI, pięćdziesiąt lat temu w liście na 100-lecie  przywrócenia do kultu naszej cudownej Ikony pisał do redemptorystów:

Nasz poprzednik polecił waszemu przełożonemu generalnemu, abyście nadali nowy impuls rozwojowi kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy i rozszerzyli go na cały świat, i zaiste zostało to przez was wiernie wypełnione, tak że kult tej Ikony w sposób całkowicie wyjątkowy, dzięki Waszej trosce i gorliwości, rozszerzył się jak dobra nowina na wszystkie narody.

br. Piotr Mazur CSsR