Relikwie św. Joanny w naszym łomnickim domu

W niedzielę 26.02 czterech naszych kleryków wyjechało do Łomnicy Zdroju, aby uczestniczyć we wprowadzeniu relikwii św. Joanny Beretty Molli do naszego domu rekolekcyjnego Marianum.

Uroczystość przygotowana przez przełożonego domu w Łomnicy o. Andrzeja Bałuka CSsR była poprzedzona rekolekcjami o św. Joannie, które dla gości domu rekolekcyjnego poprowadził o. Mirosław Grakowicz CSsR. Uczestnicy ćwiczeń duchowych przygotowywali się w tym czasie do bycia promotorami kultu św. Joanny w swoich środowiskach.

Początek niedzielnej uroczystości miał miejsce w łomnickim kościele parafialnym, w którym Eucharystii przewodniczył o. Dariusz Paszyński CSsR, wikariusz przełożonego prowincji. Po Mszy św. ze świątyni wyruszyła procesja z relikwiami św. Joanny, podczas której wierni zawierzali poszczególne stany życia w parafii jej wstawiennictwu. Ostatnim akordem świętowania było błogosławieństwo relikwiami wszystkich zgromadzonych oraz wspólny niedzielny obiad w domu rekolekcyjnym.

Święta Joanna jako oddana swemu powołaniu żona, matka i lekarz może być przykładem realizacji chrześcijańskiej świętości w życiu codziennym. Jej poświęcenie wyrażone w oddaniu własnego zdrowia i życia dla ratowania poczętej w jej łonie córki jest dziś wyraźnym znakiem szacunku dla dzieci nienarodzonych, które tak często nie dostają szansy przyjścia na świat.

Święta Joanno, Tobie polecamy wszystkich mieszkańców Łomnicy, los dzieci nienarodzonych, a także nasze życiowe troski i nadzieje.

Tomasz Bil CSsR

Jak to jest w małżeństwie?

24 lutego 2018 roku wspólnota seminaryjna przeżywała dzień skupienia. Głównymi tematami poruszanymi podczas konferencji były: ,,Piękno życia małżeńskiego’’ oraz ,,Jakich kapłanów potrzebują dziś rodziny?’’. Spotkania były prowadzone przez Stanisława i Małgorzatę Laszko – długoletnie małżeństwo przynależące do wspólnoty neokatechumenalnej.

Podczas pierwszej konferencji małżonkowie opowiedzieli nam swoje świadectwa przeżywania rodziny i małżeństwa. Podkreślili też, że o piękno i jakość wzajemnych relacji trzeba walczyć każdego dnia, pomimo licznych problemów, trudności i pokus, aby wciąż na nowo odnawiać wzajemną miłość między sobą. Jak wskazywali nasi goście, z pomocą w zachowaniu przyrzeczeń małżeńskich i pogłębianiu rodzinnych relacji zawsze przychodzi Bóg Ojciec, który pomaga nam otworzyć się na dawanie siebie drugiemu człowiekowi.

Państwo Laszko zwrócili także uwagę na potrzebę zaangażowania i dyspozycyjności księży w pracę z parafianami. Ważnym akcentem wydobytym przez prelegentów było to, że od kapłaństwa nie ma urlopu. Prezbiterem jest się przez cały czas, tzn. nie tylko w Kościele, ale także w czasie wolnym.

br. Jakub Kuroś CSsR

Zaproszenie na zjazd ZM “WSCHÓD” do Wrocławia

“Misja w centrum wiary chrześcijańskiej”

Jak być misjonarzem? Co to znaczy być posłanym, by głosić Dobrą Nowinę? Kto może nieść orędzie o Jezusie Chrystusie? Interesują Cię misje za wschodnią granicą Polski?

Jeśli zadajesz sobie takie pytania, a poza tym chcesz aktywnie zaangażować się w misję Kościoła, to spotkanie jest dla Ciebie. Zapraszamy na kolejny regionalny zjazd formacyjny Zespołu Misyjnego “WSCHÓD”, który odbędzie się 3 marca 2018 u redemptorystów we Wrocławiu. Do udziału w zjeździe zapraszamy dotychczasowych animatorów, jak również nowe osoby, którym nie jest obojętne dzieło głoszenia Ewangelii najbardziej ubogim i opuszczonym. Spotkanie rozpoczynamy o godzinie 10:00. Zgłoszenia prosimy kierować na adres zespol.wschod@gmail.com do 25 lutego.

Przeżyliśmy dobry wieczór!

Sobotni wieczór 17 lutego był dla nas rozświetlony blaskiem polskiej kultury. Kulturę tę przywieźli nam studenci Wyższej Szkoły i Kultury Medialnej w Toruniu, którzy przyjechali ze swoim teatrem „Dobry wieczór” na Instytut Teologiczo-Pastoralny w Rzeszowie. Tam z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości została przedstawiona komedia Józefa Blizińskiego pod tytułem „Marcowy kawaler”, w reżyserii o. Dariusza Drążka CSsR. Sztuka ukazuje perypetie szlachcica-kawalera, który poszukuje życiowej wybranki w scenerii XIX-wiecznych Kujaw. Przedstawienie obejrzało ponad 350 osób.

Występ studentów nas nie zawiódł. Przyniósł nam wiele śmiechu, wzniosłych przeżyć i wzbogacił naszą wyobraźnię. Aktorzy wystąpili świetnie, bez zacięć i sztuczności. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem ich umiejętności i scenicznego opanowania. Pokazali nam oni, że dobrą sztukę teatralną można wystawić przy niewielkim nakładzie środków, jeśli ma się wiele pasji i zaangażowania.

Jesteśmy bardzo wdzięczni teatrowi „Dobry wieczór” za przybliżenie nam naszego polskiego dziedzictwa. To dzięki polskiej kulturze przetrwaliśmy 123 lata niewoli i dzięki niej trwamy nadal, licząc, że każdy rok dla naszej Ojczyzny będzie bogatszy o nowe wartości duchowe i materialne!

Czy my również coś dla Niej zrobimy?

Robert Borzyszkowski CSsR

 

Dzień Życia Konsekrowanego

Tegoroczne świętowanie „Dnia Życia Konsekrowanego” rozpoczęliśmy 1 lutego celebracją nieszporów z wigilii Święta Ofiarowania Pańskiego, sprawowanych w tuchowskiej bazylice. Liturgii przewodniczył ks. bp Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Celebrans w homilii zadał bardzo aktualne i ważne pytanie: „Czy jesteś szczęśliwy/szczęśliwa jako osoba konsekrowana?” Przypomniał również, że całe życie konsekrowane jest świadectwem, a osoby konsekrowane są wezwane, by dzielić się swoim szczęściem: tego potrzebuje współczesny świat.

Następnego dnia, 2 lutego, odbyła się dalsza część obchodów „Dnia Życia Konsekrowanego”. Pierwszym punktem była seria konferencji poświęconych nadchodzącym Światowym Dniom Młodzieży w Panamie a przede wszystkim trwającemu Synodowi Diecezji Tarnowskiej. Nasz współbrat, o. Ryszard Bożek wygłosił konferencję ascetyczną, poświęconą działaniu Ducha Świętego w tajemnicy daru umiejętności.

Najważniejszym momentem dnia była Msza św. sprawowana w tarnowskiej katedrze pod przewodnictwem ks. bp-a Stanisława Salaterskiego, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. Homilię wygłosił, tak jak poprzedniego dnia, ks. bp Leszek Leszkiewicz. Przypomniał nam, że życie konsekrowane to nie życie „wygodne” i „na piedestale” lecz często wypełnione krzyżami, które należy wytrwale nieść, aby było owocne. Ksiądz biskup zwrócił również uwagę na doniosłość naszych relacji we wspólnotach zapraszając, byśmy dostrzegali i nie odrzucali wyciągniętych dłoni naszych współbraci.

Paweł Głodowicz CSsR

Egzamin w drodze

Rocznik III i IV naszego seminarium we wtorek 30 I udał się do Krakowa na „wyjazdowy” egzamin z Nowego Testamentu u naszego wykładowcy, Pana Michała Wilka.

Na to nieco inne niż zazwyczaj w czasie studiów zakończenie kursu z Ewangelii synoptycznych udaliśmy się do synagogi na Krakowskim Kazimierzu, gdzie Pan Michał poprowadził dla nas wykład na temat budowy synagogi w jej teologicznym wymiarze. Mieliśmy tam również okazję obejrzeć wystawę o etapach życia Żyda. Kolejnym etapem wyjazdu była wizyta w Centrum Jana Pawła II, gdzie spędziliśmy czas na modlitwie i zwiedzaniu świątyni. Ostatnim akcentem naszego dnia w królewskim Krakowie była wspólna kawa „na mieście”.

Warto podkreślić, że egzamin z dobrymi wynikami zdali wszyscy klerycy, czego dowodem są kolejne wpisy w naszych indeksach.

Tomasz Bil CSsR