Relikwie św. Joanny w naszym łomnickim domu

W niedzielę 26.02 czterech naszych kleryków wyjechało do Łomnicy Zdroju, aby uczestniczyć we wprowadzeniu relikwii św. Joanny Beretty Molli do naszego domu rekolekcyjnego Marianum.

Uroczystość przygotowana przez przełożonego domu w Łomnicy o. Andrzeja Bałuka CSsR była poprzedzona rekolekcjami o św. Joannie, które dla gości domu rekolekcyjnego poprowadził o. Mirosław Grakowicz CSsR. Uczestnicy ćwiczeń duchowych przygotowywali się w tym czasie do bycia promotorami kultu św. Joanny w swoich środowiskach.

Początek niedzielnej uroczystości miał miejsce w łomnickim kościele parafialnym, w którym Eucharystii przewodniczył o. Dariusz Paszyński CSsR, wikariusz przełożonego prowincji. Po Mszy św. ze świątyni wyruszyła procesja z relikwiami św. Joanny, podczas której wierni zawierzali poszczególne stany życia w parafii jej wstawiennictwu. Ostatnim akordem świętowania było błogosławieństwo relikwiami wszystkich zgromadzonych oraz wspólny niedzielny obiad w domu rekolekcyjnym.

Święta Joanna jako oddana swemu powołaniu żona, matka i lekarz może być przykładem realizacji chrześcijańskiej świętości w życiu codziennym. Jej poświęcenie wyrażone w oddaniu własnego zdrowia i życia dla ratowania poczętej w jej łonie córki jest dziś wyraźnym znakiem szacunku dla dzieci nienarodzonych, które tak często nie dostają szansy przyjścia na świat.

Święta Joanno, Tobie polecamy wszystkich mieszkańców Łomnicy, los dzieci nienarodzonych, a także nasze życiowe troski i nadzieje.

Tomasz Bil CSsR