Jak to jest w małżeństwie?

24 lutego 2018 roku wspólnota seminaryjna przeżywała dzień skupienia. Głównymi tematami poruszanymi podczas konferencji były: ,,Piękno życia małżeńskiego’’ oraz ,,Jakich kapłanów potrzebują dziś rodziny?’’. Spotkania były prowadzone przez Stanisława i Małgorzatę Laszko – długoletnie małżeństwo przynależące do wspólnoty neokatechumenalnej.

Podczas pierwszej konferencji małżonkowie opowiedzieli nam swoje świadectwa przeżywania rodziny i małżeństwa. Podkreślili też, że o piękno i jakość wzajemnych relacji trzeba walczyć każdego dnia, pomimo licznych problemów, trudności i pokus, aby wciąż na nowo odnawiać wzajemną miłość między sobą. Jak wskazywali nasi goście, z pomocą w zachowaniu przyrzeczeń małżeńskich i pogłębianiu rodzinnych relacji zawsze przychodzi Bóg Ojciec, który pomaga nam otworzyć się na dawanie siebie drugiemu człowiekowi.

Państwo Laszko zwrócili także uwagę na potrzebę zaangażowania i dyspozycyjności księży w pracę z parafianami. Ważnym akcentem wydobytym przez prelegentów było to, że od kapłaństwa nie ma urlopu. Prezbiterem jest się przez cały czas, tzn. nie tylko w Kościele, ale także w czasie wolnym.

br. Jakub Kuroś CSsR