Neoprezbiterzy, redemptoryści!

Z wielką radością informujemy, że czterech diakonów Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela przyjęło 26 V w Tuchowie święcenia prezbiteratu z rąk kard. Stanisława Dziwisza, który wygłosił podczas Eucharystii Słowo Boże. Na zakończenie Mszy Świętej przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Janusz Sok odczytał dekrety, w których zawarte były informacje o dalszych losach neoprezbiterów. O. Adam Dudek będzie posługiwał w Monachium (Niemcy), o. Dominik Jurek w Elblągu, o. Tymoteusz Macioszek w Szczecinku, natomiast o. Krzysztof Wąsiewicz będzie głosił Obfite Odkupienie w Głogowie. Gratulujemy naszym współbraciom i życzymy wiele łask Bożych na drodze ich pasterskiej posługi!


O tym, jak swoje kapłaństwo postrzegają neoprezbiterzy, opowiedzą oni sami:

 

 

IMG_8036

o. Adam
Dudek CSsR


Kapłaństwo jest dla mnie niezasłużonym darem i jednocześnie zadaniem. Bóg obdaro-wał mnie nim nie dla mnie samego, ale bym służył innym. Dzięki temu jeszcze pełniej mogę realizować Misję redemptorysty, którym jestem, czyli głosić Obfite Odkupienie. Głosić nie tylko słowem, ale również przez szafowanie sakramen-tami, szczególnie Eucha-rystii oraz poje-dnania i pokuty, przez które objawia się Boże Miłosierdzie, tak potrze-bne każdemu człowie-kowi. Pragnę być świętym kapłanem-żertwą na wzór Chrystusa.

 

IMG_8037

o. Dominik
Jurek CSsR


Posługa kapłańska dla mnie to przede wszystkim sprawowanie sakramentów. To jest ta rzeczywistość, w której prezbiter staje się na wzór Chrystusa, staje się alter Christus. Z pewnością wielką ra-dość sprawia ucze-stnictwo i towarzyszenie ludziom w ważnych momentach w ich życiu.

IMG_8039

o. Tymoteusz Macioszek CSsR


Kapłaństwo to przede wszystkim wielki pre-zent, spełnienie marzeń! To bycie narzędziem Bożego miłosierdzia, znakiem Jego miłości. Jako prezbiter widzę swoje zadanie potrójnie: uświęcać innych, wsta-wiać się za innymi, ofiarować się za/dla innych. Czyli być jak Jezus. Dać się ogarnąć mocy Ducha Świętego, który przez moją małość objawi wielkość Boga Ojca!

IMG_8041

o. Krzysztof
Wąsiewicz CSsR


Kapłaństwo to dla mnie przede wszystkim Jezus Chrystus. To On jest jedynym i wiecznym kapłanem, jedynym po-średnikiem między Bo-giem i ludźmi. Ja zaś jestem szafarzem Jego łaski. Nie ze swoich sił i nie dla swojej własnej chwały otrzymałem ten dar. Dlatego pragnę, aby moja posługa, moja praca była dla każdego okazją do spotkania, nie tylko ze mną, ale przede wszystkim z kochającym Bogiem.

Majowe czuwanie młodzieżowe w tuchowskim sanktuarium

Po raz trzynasty w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej mogliśmy gościć młodzież z samego Tuchowa i okolic w ramac czuwania młodzieżowego z serii „Droga wewnętrzna”. Tematem przewodnim majowego wydarzenia były słowa: „A on poszedł”, natomiast patronat biblijny nad spotkaniem objął tym razem diakon Filip.

Czuwanie rozpoczęto tradycyjnie Mszą Świętą. Bezpośrednio po Eucharystii nastąpiła liturgia słowa wraz z konferencją gościa – o. Marcina Zubika CSsR. Kaznodzieja podkreślał potrzebę nieustannego zagłębiania się w Chrystusa, który jako najlepszy lekarz jest w stanie uzdrowić wszelkie rany naszego serca.

Bezpośrednio po konferencji w jadalni pielgrzyma, była okazja, by posilić się świeżo upieczoną drożdżówką klasztorną. Czas przerwy był również okazją do wspólnych rozmów, spotkań i wymiany spostrzeżeń po wysłuchanej konferencji.

Czuwanie zakończyło się adoracją Najświętszego Sakramentu, której towarzyszyły śpiewy prowadzone przez chór złożony z kleryków oraz młodzieży. Na sam koniec została odśpiewana Litania Loretańska ku czci Matki Bożej.

Kolejna już „Droga wewnętrza” była znakomitą okazją do spotkania się z osobą Jezusa twarzą w twarz, aby doświadczyć Jego uzdrawiającej miłości. Treści zawarte w wygłoszonej konferencji oraz głęboko przeżyta adoracja Chrystusa w eucharystycznej postaci doskonale wprowadzała klimat bliskiego spotkania z lekarzem duszy i ciała.

Do zobaczenia następnym razem!

br. Norbert Żukliński

W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni!

W dniach 18-20 maja członkowie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” wraz z wolontariuszami mieli okazję spędzić majówkę w Krynicy Zdroju. Wspólny odpoczynek przypadł akurat w wigilię i samą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W sobotę i niedzielę uczestniczyliśmy we wspólnej mszy świętej sprawowanej przez o. Artura Prusia CSsR, który wygłoszone do nas słowo oparł właśnie na Liście do Rzymian odczytanym podczas sobotniej Eucharystii i znajdującym się w nim fragmencie: „w nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni”. (Rz 8,24)

Wspólny wyjazd był świetną okazją nie tylko do regeneracji sił tak bardzo potrzebnych do codziennej nauki i pracy, ale umożliwił większą integrację pomiędzy podopiecznymi i wolontariuszami, którzy przygotowali sporo zabaw i aktywności sprawiających, że podczas tego weekendu nie sposób było się nudzić. Dzieci uczestniczyły we wspólnych śpiewach, tańcach, podchodach czy w konkurencji polegającej na rozpoznaniu drugiej osoby  tylko po jej oczach – służyła do tego specjalnie przygotowana na ten cel kartonowa ściana z otworami. Rodzice i dzieci uczestniczyły także w zajęciach prowadzonych przez panią pedagog. Wielką atrakcją była niewątpliwie wyprawa kolejką na Jaworzynę Krynicką, skąd rozpościerał się wspaniały, choć trochę zamglony widok na tamtejszą okolicę.

Dziękujemy Bogu za ten piękny i wspólnie spędzony czas, wszystkim organizatorom tego wyjazdu i dobroczyńcom, którzy umożliwili nam ten krótki, ale bardzo udany pobyt w Krynicy Zdroju. Z niecierpliwością czekamy na kolejny taki wyjazd w przyszłym roku!

Dominik Król CSsR

High Rektor Musical!

Poniedziałek 14 maja, w który przypadło w tym roku święto św. Macieja Apostoła, był zarazem dniem imienin rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tuchowie o. Macieja Sadowskiego CSsR. Jak co roku więc, wspólnota seminaryjna nie mogła przejść obojętnie wobec tego wydarzenia.

Standardowo świętowanie tego dnia wiąże się z jakimś wydarzeniem kulturalnym. Bywały sztuki, wieczory liryczne, a tym razem w seminaryjnej auli głośniki pracowały na najwyższych obrotach. Wspólnota seminaryjna zaprezentowała 12 maja musical pt. „High Rektor Musical”. W barwny sposób przedstawiał on alternatywną historię naszego seminarium pod wodzą rektora o. Macieja Sadowskiego. Widownia mogła się przekonać o tym, jak tuchowski dom zakonny mógłby wyglądać, gdyby zamiast łaciny, filozofii oraz teologii zapanowała w całym klasztorze tylko i wyłącznie muzyka. Zabawne dialogi, wykonanie kilku znanych musicalowych piosenek i uderzające podobieństwo do naśladowanych przez aktorów postaci sprawiło, że „High Rektor Musical” nie pozostanie zapomniany przez szeroką widownię, jak i samych uczestniczących w tej sztuce. Na sam koniec nasz ojciec rektor, za występ w finale naszej edycji „The Voice od Poland” otrzymał platynową płytę. Oby była ona dla niego inspiracją do dalszego głoszenia Ewangelii poprzez śpiew.

Dominik Król CSsR

“A on poszedł”. Droga wewnętrzna

“A on poszedł”. Tak brzmi hasło następnego czuwania z serii „Droga wewnętrzna”. Patronem biblijnym będzie diakon Filip. Czuwanie poprowadzi misjonarz o. Marcin Zubik CSsR. Program czuwania: Eucharystia, konferencja, poczęstunek oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Zaczynamy o godz. 18.30. Zapraszamy!

W skrócie:

Co? Czuwanie dla młodzieży z redemptorystami

Gdzie? bazylika MB Tuchowskiej w Tuchowie

Kiedy? 18 maja 2018 r.

O której? o 18:30.

Młodzieżowe Czuwania z Redemptorystami na Facebooku

„Jeśli kto chce pójść za mną…”

12 maja klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Tuchowie przeżywali kolejny, comiesięczny dzień skupienia. Tematem rozważań były prześladowania chrześcijan, o których świadczył pochodzący z Iraku ks. Rebwar Basa.

Problem prześladowań ze względu na wiarę jest powszechny. Sam Jezus powiedział do swoich uczniów, że jeśli Jego prześladowali, to ich spotka taki sam los. To właśnie w Iraku – tak ważnym historycznie miejscu dla chrześcijan, skąd Abraham wyruszył do Ziemi Obiecanej i skąd wywodzą się wielcy prorocy – przelewana jest krew naszych braci w wierze.

Ks. Rebwar modlitwę jutrzni rozpoczął od słów: „chrzest i eucharystia są tymi wymiarami, które jednoczą chrześcijan na całym świecie”. Te słowa zmuszają do pobudzenia myśli, że Kościół to nie tylko ten w Polsce, to nie tylko ten w Europie – to ten istniejący na całym świecie. To ten mocny, lokalny Kościół tarnowski, ale i rozproszony i zabijany Kościół na Bliskim Wschodzie. Łączy nas i chrzest, i Eucharystia – ta sama wiara, ten sam Bóg, ta sama nadzieja.

Podczas konferencji ks. Rebwar zaprezentował sytuację panującą w Iraku. Mogliśmy poznać jego przyjaciół i bliskich, którzy podczas tej największej próby, spotkania twarzą w twarz z terrorystami państwa islamskiego, stanęli przed wyborem wiary albo odrzucenia jej i okazali się wierni aż do śmierci. Ten obraz Kościoła na Bliskim Wschodzie to obraz ruin, krwi, ale i wierności Chrystusowi. Taka postawa nie może nie wywołać w człowieku refleksji dotyczącej jego własnej wiary i oddania Bogu.

Kiedy człowiek słucha naocznego świadka tych wydarzeń, teoria, którą posiadł czytając książki lub słuchając wiadomości, ustępuje miejsca praktyce życia. Niech ta krótka refleksja będzie zachętą do każdego z nas, byśmy byli jako chrześcijanie naocznymi świadkami miłości Boga, aby ludzie, którzy będą nas słuchać i na nas patrzeć, nie otrzymali tylko teorii.

Łukasz Vetter CSsR

Łomnica ponownie gości RSPM

Dnia 30 kwietnia, jako wspólnota RSPM-u udaliśmy, się w podróż do Domu Rekolekcyjnego Redemptorystów “Marianum” w Łomnicy-Zdroju. O godz. 14:09 odjechaliśmy pociągiem w miejsce naszej majówki. Po dotarciu na miejsce, nieco głodni udaliśmy się na kolację, po której nadszedł czas na warsztaty urozmaicone pomysłami brata Adama, dzięki którym mogliśmy się lepiej poznać. Pod koniec dnia przyszedł czas na wspólną modlitwę.

Wtorkowy poranek rozpoczęliśmy jutrznią. Po wspólnej modlitwie udaliśmy się na śniadanie, a zaraz po nim na warsztaty, które pomogły nam zrozumieć mszę świętą, w której wzięliśmy chwilę później udział. Po mszy udaliśmy się na obiad przygotowany przez panią Ewę. Po skończonym posiłku czekały na nas gry i zabawy. Jedną z nich były podchody. Zagadki wymyślone przez brata Adama sprawiały nam nie lada wyzwanie. Głodni i wyczerpani myśleniem zasiedliśmy przy ognisku we wspólnym gronie. Gdy wszyscy już najedli się do syta niektórzy poszli grać w piłkę nożną, inni w siatkówkę, a pozostali zaczęli śpiewać polskie klasyki. Na koniec dnia wspólnie zaśpiewaliśmy Apel Jasnogórski w blasku ogniska.

Kolejny dzień pobytu w Łomnicy rozpoczęliśmy eucharystią. Po posiłku, pod przewodnictwem br. Darka udaliśmy się na wyprawę. Trasa okazała się dość wyczerpująca. Nie szczędziliśmy jednak sił, a w dalszej drodze pomogła nam modlitwa południowa, którą odmówiliśmy na jednej z górskich łąk. Po dojściu na szczyt i krótkim odpoczynku podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna pod wodzą brata Darka udała się szlakiem czerwonym, a druga szlakiem niebieskim ( tym łatwiejszym, chociaż jak się później okazało dość ekstremalnym). Gdy wszyscy już szczęśliwie wróciliśmy na miejsce, zabraliśmy się do jedzenia pizzy. Po najedzeniu się do syta rozwiązywaliśmy quiz, w którym pierwsze miejsce zajął Dominik Gawryał, drugie miejsce Oliwia Kaczor, a trzecie Alicja Kloch. Podium otrzymało po czekoladzie. Jednak nie zapominajmy, że wszyscy byli wygrani. Niespodzianką były przepyszne lody. Takim akcentem zakończyliśmy majową środę.

Czwartkowemu porankowi towarzyszyło słońce, które tego dnia zbudzało wszystkich wczasowiczów pół godziny później niż w pozostałe dni. Wszyscy spotkaliśmy się w kaplicy o 8:30, aby pomodlić się odmawiając jutrznię. Po niej udaliśmy się na śniadanie. W miłym gronie, z humorami, uśmiechami na twarzy, zasiedliśmy do stołu, aby zebrać siły na cały dzień. Po posiłku brat Dariusz poprowadził pierwszą część prezentacji na temat “jak się uczyć”. Poznaliśmy wiele technik i sposobów, które nie jednemu z nas pomogą przez ten majowy czas poprawić swoje oceny. W centrum tego dnia znajdowała się Eucharystia, na którą poszliśmy w naszych RSPMowych koszulkach. Po przyjęciu do serc Pana Jezusa, br. Darek kontynuował swoją prezentację. Zostało już tylko podziękować za miłe przyjęcie, zrobić ostatnie zdjęcia i ruszyć w drogę na przystanek. Ciężko było się rozstać z takim miejscem, w którym ciężko nie poczuć się jak w domu.

Weronika Drwal, Dominika Gucwa, Dominik Gawryał

„Nowy mieszkaniec” wspólnoty seminaryjnej

6 maja, w VI Niedzielę Wielkanocną, wspólnota seminaryjna przeżywała niecodzienne wydarzenie. Podczas uroczystej, porannej modlitwy Liturgią Godzin, której przewodniczył o. Krzysztof Bieliński, do kaplicy seminaryjnej wprowadzone zostały relikwie naszego współbrata – błogosławionego Piotra Dondersa. Podczas krótkiej homilii o. Krzysztof przybliżył obecnym niezwykłą historię odnalezienia „pamiątki” po Błogosławionym. Podczas swojego kilkuletniego pobytu w Rzymie o. Krzysztof poznał brata Gaudencio – holenderskiego redemptorystę. To właśnie on był w posiadaniu relikwii bł. Piotra, które ostatecznie, za przyczyną o. Krzysztofa, trafiły do tuchowskiego seminarium i znalazły godne miejsce w seminaryjnej kaplicy.

Niech przykład bł. Piotra Dondersa, który posługując w Surinamie (Ameryka Południowa), w pełni poświęcił się dla najbardziej ubogich i opuszczonych, dotkniętych licznymi chorobami, będzie dla nas wszystkich wzorem wypełniania w pełni słów z niedzielnej Ewangelii: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. (J 15,12-13)

br. Norbert Żukliński

Pracowita majówka ZM „Wschód”

W dniach od 30 kwietnia do 3 maja Zespół Misyjny „Wschód” po raz 55. spotkał się na ogólnopolskim zjeździe. Gościnne progi domu rekolekcyjnego redemptorystów oraz piękna, wiosenna aura sprzyjały wszystkim, którzy przyjechali do Lubaszowej. W spotkaniu mającym charakter formacyjno – roboczy wzięło udział 50 osób, wśród których było 12 redemptorystów.

Zjazd rozpoczął się wieczorną Mszą św. celebrowaną przez przewodniczącego Zespołu, o. Sylwestra Pactwę, który w homilii, zwracając się do członków Zespołu, podkreślił, że misjonarz to ten, kto jest posłany z orędziem Ewangelii, daje świadectwo oraz jest gotowy, aby „tracić twarz”. Wieczór na lubaszowskiej Górze Tabor upłynął na rozmowach, w radosnej, siostrzano-braterskiej, atmosferze.

We wtorek, 1 maja, członkowie „Wschodu” przeżywali dzień skupienia – czas przeznaczony na bliższe spotkanie się z Mistrzem, aby od Niego zaczerpnąć sił na to, do czego zostaną posłani latem. Dzień rozpoczął się rozmyślaniem według metody św. Alfonsa Liguori. Tematem dopołudniowych konferencji wygłoszonych przez o. Krzysztofa Bielińskiego CSsR była modlitwa „Ojcze nasz” w Ewangelii wg św. Mateusza. Modlitwa „Ojcze nasz” to temat przewodni rekolekcji, które Zespół będzie prowadził latem, więc uczestnicy zjazdu mieli okazję usystematyzować swoją wiedzę o Modlitwie Pańskiej oraz przygotować się do prowadzenia katechez dla dzieci i młodzieży. Ciekawie i z wielkim znawstwem prowadzone konferencje spotkały się z uwagą i zainteresowaniem słuchaczy, którzy zadawali o. Krzysztofowi pytania i dzielili się swoimi refleksjami nt. omawianych treści. Centralnym punktem dnia była Msza św. sprawowana przez Przewodniczącego Zespołu.

Po południu większość uczestników zjazdu udała się na pobliską Brzankę, aby podczas wyprawy móc nacieszyć się pięknem wiosennej przyrody i chwalić Boga za cud stworzenia. Na szlaku nie zabrakło też interesujących rozmów. Następnym punktem dnia była adoracja Najświętszego Sakramentu. Po kolacji odbył się quiz przygotowany przez braci kleryków, w którym świeccy członkowie „Wschodu” mogli sprawdzić się pod kątem znajomości treści katechez, regularnie przygotowywanych i przesyłanych im w bieżącym roku formacji przez redemptorystów należących do Zespołu. Wieczorem natomiast dla chętnych wyświetlany był film pt. „Chata”.

Drugi pełny dzień zjazdu rozpoczął się wspólną Jutrznią. Przedpołudnie upłynęło na prezentacji katechez, które będą prowadzone podczas najbliższych letnich rekolekcji. Autorzy poszczególnych scenariuszy przedstawiali na forum swoje propozycje opracowań tematów dotyczących modlitwy Ojcze Nasz. W południe członkowie Zespołu uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył wikariusz prowincjała, o. Dariusz Paszyński, będący współzałożycielem Zespołu Misyjnego „Wschód”. Podczas Eucharystii miało miejsce odnowienie przyrzeczeń dwóch Świeckich Misjonarek Najświętszego Odkupiciela: Justyny Skrzek z Głogowa i Iwony Stasiowskiej z Barda, należących od lat do naszego Zespołu. Odbyło się również posłanie misyjne animatorów udających się w te wakacje na rekolekcje. Celebrans, zwracając się do członków Zespołu podkreślił, że misjonarz to ten, który podtrzymuje w innych płomyk wiary, stara się go rozpalić. Za wszelką cenę zaś musi unikać postaw i działań mogących zagasić w innych wiarę, zwłaszcza ten ledwo tlący się płomyk.

Kolejnym punktem roboczego dnia zjazdu było porządkowanie i segregowanie przyborów szkolnych, zebranych w ciągu roku podczas zbiórek w szkołach i przedszkolach. Następnie odbywały się spotkania organizacyjne wewnątrz każdej z ekip wyjeżdżających najbliższego lata na rekolekcje. W najbliższe wakacje „Wschód” planuje przeprowadzić 9 turnusów rekolekcyjnych: 4 na Ukrainie, 4 na Białorusi i 1 na Litwie.

Przed kolacją uczestnicy zjazdu, wraz ze wspólnotą nowicjatu oraz parafianami, wzięli udział w nabożeństwie majowym przy figurze Matki Bożej. Gościem specjalnym w tym dniu była s. Marcina, józefitka z Tarnowa, która poprowadziła pogodny wieczór. Animatorzy z Zespołu, czerpiąc ze skarbnicy zabaw i animacji proponowanych przez Siostrę, mogli poszerzyć swój zasób pomysłów na organizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego. A przy okazji – świetnie się bawić.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski rozpoczęła się wspólną modlitwą z Liturgii Godzin. Po śniadaniu członkowie Zespołu uczestniczyli we Mszy św. w kaplicy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Zjazd zakończył się podsumowującym spotkaniem i obiadem.

Agnieszka Szymańska
br. Maksym Łabkow

Więcej o ZM “WSCHÓD”

Afiliacja Tuchowskiego Seminarium

W pierwszych dniach maja br. z Watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego nadszedł ważny dokument dla funkcjonowania Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie, potwierdzający jego afiliację do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na okres kolejnych pięciu lat. W wyniku pomyślnie przeprowadzonej w listopadzie ub. roku oficjalnej wizytacji oraz po sprawdzeniu obszernej dokumentacji w watykańskiej dykasterii ds. edukacji katolickiej, prefekt tejże kongregacji ks. kard. Giuseppe Versaldi podpisał dokument afiliacyjny dn. 11 kwietnia 2018 r.

Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów w Tuchowie, zachowując swą autonomię, od 1987 r. owocnie współpracuje z Wydziałem Teologicznym UPJP II (wcześniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie). Dzięki temu absolwenci naszego seminarium, otrzymują tytuły magistrów teologii, a od bieżącego roku akademickiego są od początku swych studiów w Tuchowie także pełnoprawnymi studentami krakowskiego uniwersytetu. Obecnie w tuchowskim seminarium filozofię i teologię studiuje 31 alumnów.

o. Maciej Sadowski CSsR

rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie