Afiliacja Tuchowskiego Seminarium

W pierwszych dniach maja br. z Watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego nadszedł ważny dokument dla funkcjonowania Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie, potwierdzający jego afiliację do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na okres kolejnych pięciu lat. W wyniku pomyślnie przeprowadzonej w listopadzie ub. roku oficjalnej wizytacji oraz po sprawdzeniu obszernej dokumentacji w watykańskiej dykasterii ds. edukacji katolickiej, prefekt tejże kongregacji ks. kard. Giuseppe Versaldi podpisał dokument afiliacyjny dn. 11 kwietnia 2018 r.

Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów w Tuchowie, zachowując swą autonomię, od 1987 r. owocnie współpracuje z Wydziałem Teologicznym UPJP II (wcześniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie). Dzięki temu absolwenci naszego seminarium, otrzymują tytuły magistrów teologii, a od bieżącego roku akademickiego są od początku swych studiów w Tuchowie także pełnoprawnymi studentami krakowskiego uniwersytetu. Obecnie w tuchowskim seminarium filozofię i teologię studiuje 31 alumnów.

o. Maciej Sadowski CSsR

rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie