Białoruś krzyczy z radości!

Ogromny entuzjazm i blisko 2 tys. młodych ludzi! Białoruskie dni młodzieży odbywały się w parafii redemptorystów w Grodnie od 29 kwietnia do 1 maja. Uczestnicy przyjechali z wszystkich czterech białoruskich diecezji. Towarzyszyli im ich duszpasterze i biskupi na czele z nuncjuszem apostolskim abp Gaborem Pinterem. W spotkaniu wzięli udział także klerycy WSD Redemptorystów w Tuchowie.

Młodzi z wielką mocą śpiewali na chwałę Boga. Sprzyjały temu koncerty ewangelizacyjne i znakomita oprawa muzyczna Mszy Świętych. To właśnie spotkanie z Jezusem w Eucharystii było kulminacją każdego dnia. Nie zabrakło także adoracji Najświętszego Sakramentu i czasu na sakrament pojednania.

Ogromne wrażenie budził widok młodych słuchających katechez. Podzieleni na grupy, zgromadzeni byli  wokół prezbiterów ogłaszających donośnym głosem katechezę. Tematem spotkania były słowa „Nie bój się Maryjo, bo znalazłaś łaskę u Boga” (Łk , 30). Dlatego w centrum rozważań było chrześcijańskie powołanie młodzieży. Mocno wybrzmiało także wezwanie młodych do udziału w ewangelizacji ich rodzin, środowisk i całej Białorusi.

To już trzecie ogólno-białoruskie spotkanie młodzieży. Cieszymy się, że tym razem odbyło się ono w naszej parafii w Grodnie. Był to dla nas czas spotkania z młodymi, ewangelizacji i dzielenia się radością redemptorystowskiego powołania misyjnego. Oby Pan pomnożył głosicieli Obfitego Odkupienia na Białorusi!

Tymoteusz Macioszek CSsR