Neoprezbiterzy, redemptoryści!

Z wielką radością informujemy, że czterech diakonów Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela przyjęło 26 V w Tuchowie święcenia prezbiteratu z rąk kard. Stanisława Dziwisza, który wygłosił podczas Eucharystii Słowo Boże. Na zakończenie Mszy Świętej przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Janusz Sok odczytał dekrety, w których zawarte były informacje o dalszych losach neoprezbiterów. O. Adam Dudek będzie posługiwał w Monachium (Niemcy), o. Dominik Jurek w Elblągu, o. Tymoteusz Macioszek w Szczecinku, natomiast o. Krzysztof Wąsiewicz będzie głosił Obfite Odkupienie w Głogowie. Gratulujemy naszym współbraciom i życzymy wiele łask Bożych na drodze ich pasterskiej posługi!


O tym, jak swoje kapłaństwo postrzegają neoprezbiterzy, opowiedzą oni sami:

 

 

IMG_8036

o. Adam
Dudek CSsR


Kapłaństwo jest dla mnie niezasłużonym darem i jednocześnie zadaniem. Bóg obdaro-wał mnie nim nie dla mnie samego, ale bym służył innym. Dzięki temu jeszcze pełniej mogę realizować Misję redemptorysty, którym jestem, czyli głosić Obfite Odkupienie. Głosić nie tylko słowem, ale również przez szafowanie sakramen-tami, szczególnie Eucha-rystii oraz poje-dnania i pokuty, przez które objawia się Boże Miłosierdzie, tak potrze-bne każdemu człowie-kowi. Pragnę być świętym kapłanem-żertwą na wzór Chrystusa.

 

IMG_8037

o. Dominik
Jurek CSsR


Posługa kapłańska dla mnie to przede wszystkim sprawowanie sakramentów. To jest ta rzeczywistość, w której prezbiter staje się na wzór Chrystusa, staje się alter Christus. Z pewnością wielką ra-dość sprawia ucze-stnictwo i towarzyszenie ludziom w ważnych momentach w ich życiu.

IMG_8039

o. Tymoteusz Macioszek CSsR


Kapłaństwo to przede wszystkim wielki pre-zent, spełnienie marzeń! To bycie narzędziem Bożego miłosierdzia, znakiem Jego miłości. Jako prezbiter widzę swoje zadanie potrójnie: uświęcać innych, wsta-wiać się za innymi, ofiarować się za/dla innych. Czyli być jak Jezus. Dać się ogarnąć mocy Ducha Świętego, który przez moją małość objawi wielkość Boga Ojca!

IMG_8041

o. Krzysztof
Wąsiewicz CSsR


Kapłaństwo to dla mnie przede wszystkim Jezus Chrystus. To On jest jedynym i wiecznym kapłanem, jedynym po-średnikiem między Bo-giem i ludźmi. Ja zaś jestem szafarzem Jego łaski. Nie ze swoich sił i nie dla swojej własnej chwały otrzymałem ten dar. Dlatego pragnę, aby moja posługa, moja praca była dla każdego okazją do spotkania, nie tylko ze mną, ale przede wszystkim z kochającym Bogiem.