Nasza wielka, redemptorystowska rodzina

26 maja w Dzień Matki rozpoczęły się na Lubaszowej rekolekcje dla rodziny Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich. Grupa ta zrzesza osoby, które swoją modlitwą oraz cierpieniem wspomagają nasze Zgromadzenie, wypraszając nowe powołania oraz wytrwałość dla zakonników, którzy już oddali swoje życie na służbę Bogu.

W dniu wczorajszym (27.05) całą wspólnotą seminaryjną wraz z przełożonymi udaliśmy się na lubaszowską „Górę Tabor”. Tam wraz z grupą RDWPR uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył o. Sylwester Pactwa. Homilię wygłosił prefekt studentów, o. Adam Kośla. Zaznaczył on, że świat potrzebuje dzisiaj gorliwych i wiernych Bogu kapłanów oraz podkreślił ogromną rolę osób, które otaczają kapłanów swoją modlitwą.

Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie, które było doskonałą okazją do tego, byśmy poznali i porozmawiali z osobami, które poprzez swoją modlitwę czynnie i bardzo realnie angażują się w kształtowanie przyszłości naszego instytutu. Spotkaniu towarzyszyła bardzo przyjazna atmosfera. Na zakończenie zaśpiewaliśmy wspólnie kilka pieśni oraz Apel Jasnogórski.

Do RDWPR może należeć każda osoba. Więcej informacji o tej grupie oraz możliwość zapisu do niej znajduje się na poniższej stronie.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim członkom RDWPR za miłość i troskę, jaką nas otaczają. To bardzo cenny dar i umocnienie na drodze naszego powołania.

Dominik Król CSsR


„Czterech wybrańców” w Tuchowie

23 maja o godzinie 12:00 na placu sanktuaryjnym u Matki Bożej Tuchowskiej, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, czterech diakonów redemptorystów zostało wyświęconych do stanu prezbiteratu. Byli to: o. Tomasz Marcinek z Szynwałdu, o. Aleksander Ćwik ze Starej Wsi, o. Paweł Głodowicz ze Starych Serbów oraz o. Piotr Mazur z Szynwałdu. Sakramentu święceń kapłańskich udzielił im JE ks. abp metropolita częstochowski Wacław Depo, wieloletni przyjaciel redemptorystów.

Na uroczystości przybyli bliscy naszych nowo wyświęconych współbraci: krewni, przyjaciele, duchowni oraz parafianie. Atmosfera była nader rodzinna. Bóg w swojej łaskawości pozwolił nam przeżyć Zesłanie Ducha Świętego na dziedzińcu kościelnym. Pobrzmiewające w uszach słowa z Dziejów Apostolskich: „Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru” docierały do nas jeszcze dobitniej, gdy podczas wspólnego wyznania wiary grzmiące chmury, kłębiące się nad „Lipowym Wzgórzem”, dawały o sobie znać. Chwała Bogu, że otworzył On „zawory nieba” dopiero po zakończeniu Eucharystii.

Nowo wyświęceni ojcowie dziękowali rodzicom i formatorom za otrzymane wychowanie oraz Bogu i biskupowi za sakrament kapłaństwa. Na uwagę zasługują podarunki złożone przez neoprezbiterów na ręce swoich mam. Były to manutergia, płócienne materiały, którymi synowie otarli swoje ręce z olejów świętych użytych podczas święceń kapłańskich. Ta pamiątka będzie przypominać rodzicom o własnym synu, którego oddali Bogu w darze.

„Czterech wybrańców” zostanie wkrótce wysłanych do pracy w winnicy Pańskiej, by jako głosiciele Obfitego Odkupienia uświęcali siebie i innych przez sprawowanie sakramentów świętych oraz chrześcijańskie życie. Początki swojej kapłańskiej posługi będą przeżywać: o. Aleksander Ćwik w Głogowie, o. Paweł Głodowicz w Toruniu, o. Tomasz Marcinek we Wrocławiu, zaś o. Piotr Mazur w Elblągu. Módlmy się do Boga Ojca, aby byli gorliwymi i świętymi kapłanami oraz aby obdarzał On swój lud kolejnymi powołaniami.

Marcin Wojdan CSsR

MASZ TALENT!

Dnia 21 maja w naszej tuchowskiej bazylice odbyło się kolejne czuwanie młodzieżowe z cyklu „Droga wewnętrzna”. Tematem majowego spotkania było hasło: „MASZ TALENT!”, nawiązujące do tytułu dobrze nam znanego telewizyjnego show. Na temat talentów, jakie każdy za nas posiada, opowiadał nasz tuchowski duszpasterz młodzieży oraz katecheta, o. Paweł Zyskowski CSsR.

Wieczorne spotkanie rozpoczęliśmy od konferencji, w której o. Paweł podkreślił, że talenty dane nam przez Boga są darem, który należy rozwijać i nim się dzielić.

Bezpośrednio po konferencji odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Był to czas na osobistą modlitwę i spotkanie się z Jezusem w cichości serca. Była to doskonała sposobność, aby poprosić Jezusa o łaskę wytrwałości oraz otwarte serca dla drugiego człowieka, naszego brata i naszej siostry oraz czas podziękowania za talenty i dary otrzymane. Te widoczne ale i te, które są darem niewidocznym dla oczu.

Po adoracji nastąpił najważniejszy punkt dzisiejszego spotkania – wspólna Eucharystia – podczas której o. Paweł w swojej homilii zwrócił szczególną uwagę na miłość Boga przychodzącego do nas mimo naszych upadków oraz niewierności.

Już dziś zapraszamy Was – młodych – na czuwanie, które odbędzie się 18 czerwca, jak zwykle w bazylice Matki Bożej Tuchowskiej.

A zatem, do zobaczenia w przyszłym miesiącu i pamiętajcie: „MAMY TALENTY!!”.

Ireneusz Krzywoń CSsR

Zaproszenie na święcenia kapłańskie 2021

Drodzy Współbracia i Przyjaciele!

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, dnia 23 maja, o godz. 12.00 w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej nasi Bracia Diakoni: Aleksander Ćwik CSsR, Paweł Głodowicz CSsR, Tomasz Marcinek CSsR i Piotr Mazur CSsR przyjmą świecenia prezbiteratu z rak J.E. Ks. Abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego. W imieniu Wspólnoty Seminaryjnej serdecznie do łączności w tych radosnych uroczystościach zapraszam oraz o Waszą niezawodną modlitwę w intencji naszych Współbraci Diakonów i całej Tuchowskiej Wspólnoty Seminaryjnej proszę.

Oddany w Chrystusie Odkupicielu
o. dr Maciej Sadowski CSsR,
Rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie

Święty Alfons Maria de Liguori – Nasz Ojciec

W życiu każdego człowieka, pośród ogromu codziennych obowiązków, natłoku różnych informacji, bodźców oraz wielu angażujących i eksploatujących nas aktywności, powinien znaleźć się czas zasłużonego wytchnienia. W tym czasie, poza odpoczynkiem, niezwykle ważna jest regeneracja zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna, abyśmy mogli wejść w codzienność umocnieni i gotowi do podejmowania nowych wyzwań.

Taką okazją dla kleryków WSD Redemptorystów w Tuchowie był przeżywany 8 maja br. dzień skupienia. Prowadził go o. dr Zdzisław Klafka, rektor WSKSIM w Toruniu, oraz redaktor Radia Maryja. Pierwszym punktem czasu skupienia była piątkowa (7 maja) adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Kompletą. W sobotę podczas konferencji i wspólnych modlitw o. Zdzisław skupiał się na przekazaniu nam podstawowych wartości wypływających z duchowości Założyciela Redemptorystów – św. Alfonsa. Nie brakowało nawiązań do początków Zgromadzenia i do pierwotnej gorliwości, o którą szczególnie zabiegał św. Alfons, a która miała swoje źródło w Obfitym Odkupieniu Jezusa Chrystusa. Ojciec Zdzisław dzielił się również przeżyciami związanymi ze swoją drogą powołania, a w szczególności tym, jak ważną postacią jest dla niego Doktor Kościoła z Neapolu. Rozważania ojca Zdzisława były pomocne w odkryciu na nowo ważnej prawdy, że św. Alfons jest prawdziwym ojcem duchowym każdego redemptorysty.

Tomasz Wierzbicki CSsR

Pierwsza Dama na seminaryjnych ekranach

Kochani, bardzo proszę o uwagę!

Z wielką radością pragniemy podzielić się z wami ważną informacją, na szczęście bardzo miłą. Dnia 6 maja br. w tuchowskim domu Zakonnym redemptorystów miała miejsce wideokonferencja między przedstawicielami stowarzyszenia “Nadzieja”, wolontariatu i parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie, a Pierwszą Damą Rzeczypospolitej Polskiej: panią Agatą Kornhauser – Dudą. W spotkaniu wzięli udział: prezes stowarzyszenia: pan Marian Gut, sekretarz “Nadziei”: pani Grażyna Gut, zastępca przewodniczącego: pani Maria Tyrka, proboszcz parafii i kustosz tuchowskiego sanktuarium: ojciec Bogusław Augustowski, kapelan stowarzyszenia: ojciec Adam Kośla, szef wolontariatu: brat Michał Zieliński, wolontariusz: brat Marcin Wojdan. Podczas rozmowy poruszono wiele ważnych tematów. Pierwsza Dama wykazała się doskonałą znajomością realiów naszej posługi i sytuacji w jakiej obecnie znajduje się nasze stowarzyszenie oraz żywym zatroskaniem o losy naszej nadziejowej wspólnoty.

Relacja na stronie “Nadziei” – Pani Prezydentowa Agata Kornhauser – Duda online z „Nadzieją” w Tuchowie

Relacja na stronie prezydenckiej – Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Stowarzyszenia „Nadzieja” w Tuchowie

Jakub Ciepły CSsR

Fotograf: Grzegorz Jakubowski

Nowi redemptoryści – magistrzy teologii

W piątek, 7 maja 2021 r., czterej studenci VI-go roku Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie: br. Aleksander Ćwik CSsR, dk. Paweł Głodowicz CSsR, dk. Tomasz Marcinek CSsR oraz dk. Piotr Mazur CSsR, zdali summa cum laude końcowy egzamin magisterski z teologii. Odbył się on w Tuchowie, z zachowaniem należnych środków ostrożności, wynikających z obecnej sytuacji epidemicznej.

Komisję egzaminacyjną tworzyli wykładowcy naszego seminarium: dr hab. Marcin Majewski (teologia biblijna), o. dr Jan Chaim CSsR (teologia dogmatyczna), o. dr Antoni Karaś CSsR (teologia moralna), o dr Sylwester Pactwa CSsR (teologia fundamentalna), a także rektor Seminarium o. dr Maciej Sadowski CSsR. Nad sprawnym i kompetentnym przebiegiem egzaminu magisterskiego czuwał przewodniczący komisji – ks. prof. dr hab. Jan Dziedzic, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jako przedstawiciel uczelni, do której nasze Seminarium jest afiliowane.

Bracia diakoni Aleksander Ćwik i Piotr Mazur obronili prace magisterske napisane na seminarium naukowym z teologii biblijnej pod kierunkiem dra hab. Marcina Majewskiego. Dk. Paweł Głodowicz przedstawił pracę z teologii duchowości, napisaną pod kierunkiem o. dra Marka Kotyńskiego. Natomiast dk. Tomasz Marcinek obronił tezę z teologii moralnej, której promotorem był o. dr Antoni Karaś.

Prace magisterskie naszych Braci Alumnów zostały wysoko ocenione przez recenzentów. W opinii członków komisji, równie dobrze zaprezentowali się ich autorzy podczas egzaminu wieńczącego całe sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne.

Nowym magistrom teologii z serca gratulujemy oraz życzymy, by pomyślny wynik egzaminu i związane z tym zakończenie studiów teologicznych były dla nich impulsem do dalszego intelektualnego rozwoju.

o. dr Maciej Sadowski CSsR,
 Rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie