Zaproszenie na święcenia kapłańskie 2021

Drodzy Współbracia i Przyjaciele!

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, dnia 23 maja, o godz. 12.00 w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej nasi Bracia Diakoni: Aleksander Ćwik CSsR, Paweł Głodowicz CSsR, Tomasz Marcinek CSsR i Piotr Mazur CSsR przyjmą świecenia prezbiteratu z rak J.E. Ks. Abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego. W imieniu Wspólnoty Seminaryjnej serdecznie do łączności w tych radosnych uroczystościach zapraszam oraz o Waszą niezawodną modlitwę w intencji naszych Współbraci Diakonów i całej Tuchowskiej Wspólnoty Seminaryjnej proszę.

Oddany w Chrystusie Odkupicielu
o. dr Maciej Sadowski CSsR,
Rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie