„Czterech wybrańców” w Tuchowie

23 maja o godzinie 12:00 na placu sanktuaryjnym u Matki Bożej Tuchowskiej, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, czterech diakonów redemptorystów zostało wyświęconych do stanu prezbiteratu. Byli to: o. Tomasz Marcinek z Szynwałdu, o. Aleksander Ćwik ze Starej Wsi, o. Paweł Głodowicz ze Starych Serbów oraz o. Piotr Mazur z Szynwałdu. Sakramentu święceń kapłańskich udzielił im JE ks. abp metropolita częstochowski Wacław Depo, wieloletni przyjaciel redemptorystów.

Na uroczystości przybyli bliscy naszych nowo wyświęconych współbraci: krewni, przyjaciele, duchowni oraz parafianie. Atmosfera była nader rodzinna. Bóg w swojej łaskawości pozwolił nam przeżyć Zesłanie Ducha Świętego na dziedzińcu kościelnym. Pobrzmiewające w uszach słowa z Dziejów Apostolskich: „Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru” docierały do nas jeszcze dobitniej, gdy podczas wspólnego wyznania wiary grzmiące chmury, kłębiące się nad „Lipowym Wzgórzem”, dawały o sobie znać. Chwała Bogu, że otworzył On „zawory nieba” dopiero po zakończeniu Eucharystii.

Nowo wyświęceni ojcowie dziękowali rodzicom i formatorom za otrzymane wychowanie oraz Bogu i biskupowi za sakrament kapłaństwa. Na uwagę zasługują podarunki złożone przez neoprezbiterów na ręce swoich mam. Były to manutergia, płócienne materiały, którymi synowie otarli swoje ręce z olejów świętych użytych podczas święceń kapłańskich. Ta pamiątka będzie przypominać rodzicom o własnym synu, którego oddali Bogu w darze.

„Czterech wybrańców” zostanie wkrótce wysłanych do pracy w winnicy Pańskiej, by jako głosiciele Obfitego Odkupienia uświęcali siebie i innych przez sprawowanie sakramentów świętych oraz chrześcijańskie życie. Początki swojej kapłańskiej posługi będą przeżywać: o. Aleksander Ćwik w Głogowie, o. Paweł Głodowicz w Toruniu, o. Tomasz Marcinek we Wrocławiu, zaś o. Piotr Mazur w Elblągu. Módlmy się do Boga Ojca, aby byli gorliwymi i świętymi kapłanami oraz aby obdarzał On swój lud kolejnymi powołaniami.

Marcin Wojdan CSsR