I ślubuję Ci Boże czystość, ubóstwo i posłuszeństwo

W połowie sierpnia całe nasze seminarium na kilka dni rezygnuje z wakacji, praktyk i innych planów. Wszyscy klerycy przyjeżdżają do Tuchowa, aby jeszcze raz ślubować Bogu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Wszystko na chwałę Bożą i dla Obfitego Odkupienia!

Po przygotowaniu duchowym i pracach porządkowych w seminarium, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczęła się dla nas uroczystą Jutrznią pod przewodnictwem o. Janusza Soka CSsR, prowincjała warszawskiej prowincji redemptorystów. Podczas tej liturgii piętnastu braci kleryków i dwóch braci juniorystów ponowiło swoją roczną profesję zakonną.

Aby dzielić radość z naszymi młodszymi współbraćmi, delegacja z naszej wspólnoty wybrała się do domu nowicjatu w Lubaszowej. Tam podczas Mszy Świętej o godzinie 9:00 trzej bracia, którzy skończyli nowicjat potwierdzili chęć życia radami ewangelicznymi i złożyli swoje pierwsze śluby zakonne.

Tego samego dnia kiedy nasi „najmłodsi” pierwszy raz wdziewali habit redemptorysty, najstarszy rocznik seminarium ślubował Bogu na całe życie. W czasie Eucharystii o godzinie 12:00 naszych siedmiu współbraci mężnie odpowiedziało na Boże wezwanie, składając wieczyste śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a także ślub i przysięgę wytrwałości w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela aż do śmierci. Całopalną ofiarę ze swojego życia złożyli na ręce wyższego przełożonego, prowincjała warszawskiej prowincji redemptorystów, o. Janusza Soka CSsR.

Za nas wszystkich, a szczególnie za braci „wieczystych” i neoprofesów, prosimy o gorącą modlitwę.

Tomasz Pasieka CSsR

Oddać się Chrystusowi przez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dla redemptorystów jest ważnym świętem. W tym dniu składane są śluby zakonne w naszej wspólnocie. Jak co roku, w środku wakacji, bracia klerycy wracają do Tuchowa, by ponowić swoje oddanie się Chrystusowi Odkupicielowi. By dobrze się przygotować do tego ważnego wydarzenia w życiu każdego zakonnika, odbyliśmy comiesięczny dzień skupienia, który poprowadził o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR.

Nasz dzień skupienia rozpoczęliśmy w czwartkowy wieczór adoracją Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. W piątkowe przedpołudnie,  podczas konferencji o. Mariusz zwrócił naszą uwagę na źródło konsekracji zakonnej – sakrament chrztu świętego. Drugim tematem konferencji były fundamenty życia zakonnego czyli modlitwa i sumienie. Kierownik duchowy naszego dnia skupienia przywołując słowa św. Grzegorza z Nazjanzu, mówił, że modlitwa jest czymś bardziej fundamentalnym niż oddychanie, że tak jak nie zastanawiamy się nad oddychaniem tylko oddychamy, tak również powinno być z modlitwą. Powinna ona być dla nas czymś naturalnym. Sumienie zaś powinno być miejscem wsłuchiwania się w głos Boga, w Jego miłość do nas. Dlatego chrześcijanin nie może zatrzymać się tylko na tym, że posiada sumienie, ale powinien stale nad nim pracować, stale je rozwijać.

Popołudniowa konferencja została poświęcona tematowi wspólnoty. Ojciec Mariusz rozpoczął ją od słów, że wspólnotę i współbraci należy traktować jak powietrze. Jak powietrze nie w potocznym rozumieniu, ale jako coś koniecznego w  życiu zakonnym. Pan Bóg powołał nas do konkretnej wspólnoty, byśmy się w niej uświęcali, ale nie możemy zapomnieć również o tym, że mamy się przyczyniać do uświęcenia współbrata. Redemptoryści żyją we wspólnocie ze względu na misję jaką pełnią, czyli by służyć ubogim i opuszczonym. Ubogich i opuszczonych w dzisiejszym świecie jest wielu, być może do każdego nie uda nam się dotrzeć, ale to właśnie wspólnota poszukuje tych najbardziej potrzebujących i wskazuje konkretne osoby, którym powinniśmy służyć.

Podsumowując ten dzień skupienia możemy go streścić do trzech rzeczy: sakrament chrztu świętego, modlitwa i sumienie oraz wspólnota. Są to trzy filary życia zakonnego, trzy fundamenty, na których powinno opierać się życie zakonne.

Almar Suchan CSsR

Miesiąc odnowy duchowej zakończony

            3 sierpnia br. wraz z o. Dariuszem Paszyńskim CSsR, Wikariuszem Prowincjała, w obecności o. Adama Kośli CSsR, Prefekta Studentatu, zakończyliśmy w Krakowie miesiąc odnowy duchowej, który rozpoczęliśmy z początkiem lipca na lubaszowskiej „górze Tabor”. Był to bardzo owocny czas, który obfitował w przedpołudniowe konferencje, na których prelegenci przybliżali nam różne tematy związane z życiem zakonnym, radami ewangelicznymi, prawodawstwem Zgromadzenia, historią i duchowością naszych świętych współbraci, duchowością redemptorystowską, psychologią, Pismem Świętym oraz ogólnie i szeroko rozumianą teologią.

            Był to czas intensywnej medytacji, wspólnej i osobistej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu, pogłębionej lektury Pisma Świętego. Pierwszą część swojej odnowy duchowej przeżywaliśmy ze Współbraćmi, którzy swoją profesję wieczystą złożyli dziesięć lat temu, była to zatem doskonała okazja do bliższego poznania się, jak również do przeprowadzania ubogacających rozmów, zarówno z nimi, jak i ze Współbraćmi z naszych domów w Lubaszowej i w Krakowie.

            W trakcie trwania miesiąca odnowy mieliśmy ponadto okazję odwiedzić kilka rodzin naszych kleryków, jak również zwiedzić kilka ciekawych miejsc i obiektów. W tym czasie udało nam się zobaczyć między innymi zabytkową kopalnię „Guido” w Zabrzu, miasto Kraków z jego najsłynniejszymi zabytkami i miejscami, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach wraz z multimedialną wystawą „Śladami Jezusa” poświęconą Męce Chrystusa oraz historią początków Kościoła na świecie, Kalwarię Pacławską oraz wiele innych różnego rodzaju kościołów, sanktuariów, budowli i obiektów sakralnych. W drodze powrotnej do Tuchowa zawitaliśmy jeszcze do klasztoru sióstr Norbertanek w Krakowie, opactwa oo. Benedyktynów w Tyńcu oraz opactwa sióstr Benedyktynek w Staniątkach.

            Dziękujemy naszym Współbraciom za miłe przyjęcie i prawdziwie braterską atmosferę w czasie trwania całego miesiąca odnowy i polecamy się ich modlitwie na czas naszych rekolekcji przed ślubami wieczystymi.

            Przed nami jeszcze ośmiodniowe rekolekcje, które również stanowią bezpośrednie przygotowanie do złożenia wieczystej profesji zakonnej w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela. Prowadzić je dla nas będą ojcowie Andrzej Wodka CSsR oraz Piotr Chyła CSsR, nasi Współbracia, którzy na co dzień pracują i posługują w Rzymie. Tegoroczne rekolekcje przeżywać będziemy w klasztorze sióstr Redemptorystek we Vranovie na Słowacji.

Norbert Żukliński CSsR