Oddać się Chrystusowi przez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dla redemptorystów jest ważnym świętem. W tym dniu składane są śluby zakonne w naszej wspólnocie. Jak co roku, w środku wakacji, bracia klerycy wracają do Tuchowa, by ponowić swoje oddanie się Chrystusowi Odkupicielowi. By dobrze się przygotować do tego ważnego wydarzenia w życiu każdego zakonnika, odbyliśmy comiesięczny dzień skupienia, który poprowadził o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR.

Nasz dzień skupienia rozpoczęliśmy w czwartkowy wieczór adoracją Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. W piątkowe przedpołudnie,  podczas konferencji o. Mariusz zwrócił naszą uwagę na źródło konsekracji zakonnej – sakrament chrztu świętego. Drugim tematem konferencji były fundamenty życia zakonnego czyli modlitwa i sumienie. Kierownik duchowy naszego dnia skupienia przywołując słowa św. Grzegorza z Nazjanzu, mówił, że modlitwa jest czymś bardziej fundamentalnym niż oddychanie, że tak jak nie zastanawiamy się nad oddychaniem tylko oddychamy, tak również powinno być z modlitwą. Powinna ona być dla nas czymś naturalnym. Sumienie zaś powinno być miejscem wsłuchiwania się w głos Boga, w Jego miłość do nas. Dlatego chrześcijanin nie może zatrzymać się tylko na tym, że posiada sumienie, ale powinien stale nad nim pracować, stale je rozwijać.

Popołudniowa konferencja została poświęcona tematowi wspólnoty. Ojciec Mariusz rozpoczął ją od słów, że wspólnotę i współbraci należy traktować jak powietrze. Jak powietrze nie w potocznym rozumieniu, ale jako coś koniecznego w  życiu zakonnym. Pan Bóg powołał nas do konkretnej wspólnoty, byśmy się w niej uświęcali, ale nie możemy zapomnieć również o tym, że mamy się przyczyniać do uświęcenia współbrata. Redemptoryści żyją we wspólnocie ze względu na misję jaką pełnią, czyli by służyć ubogim i opuszczonym. Ubogich i opuszczonych w dzisiejszym świecie jest wielu, być może do każdego nie uda nam się dotrzeć, ale to właśnie wspólnota poszukuje tych najbardziej potrzebujących i wskazuje konkretne osoby, którym powinniśmy służyć.

Podsumowując ten dzień skupienia możemy go streścić do trzech rzeczy: sakrament chrztu świętego, modlitwa i sumienie oraz wspólnota. Są to trzy filary życia zakonnego, trzy fundamenty, na których powinno opierać się życie zakonne.

Almar Suchan CSsR