I ślubuję Ci Boże czystość, ubóstwo i posłuszeństwo

W połowie sierpnia całe nasze seminarium na kilka dni rezygnuje z wakacji, praktyk i innych planów. Wszyscy klerycy przyjeżdżają do Tuchowa, aby jeszcze raz ślubować Bogu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Wszystko na chwałę Bożą i dla Obfitego Odkupienia!

Po przygotowaniu duchowym i pracach porządkowych w seminarium, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczęła się dla nas uroczystą Jutrznią pod przewodnictwem o. Janusza Soka CSsR, prowincjała warszawskiej prowincji redemptorystów. Podczas tej liturgii piętnastu braci kleryków i dwóch braci juniorystów ponowiło swoją roczną profesję zakonną.

Aby dzielić radość z naszymi młodszymi współbraćmi, delegacja z naszej wspólnoty wybrała się do domu nowicjatu w Lubaszowej. Tam podczas Mszy Świętej o godzinie 9:00 trzej bracia, którzy skończyli nowicjat potwierdzili chęć życia radami ewangelicznymi i złożyli swoje pierwsze śluby zakonne.

Tego samego dnia kiedy nasi „najmłodsi” pierwszy raz wdziewali habit redemptorysty, najstarszy rocznik seminarium ślubował Bogu na całe życie. W czasie Eucharystii o godzinie 12:00 naszych siedmiu współbraci mężnie odpowiedziało na Boże wezwanie, składając wieczyste śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a także ślub i przysięgę wytrwałości w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela aż do śmierci. Całopalną ofiarę ze swojego życia złożyli na ręce wyższego przełożonego, prowincjała warszawskiej prowincji redemptorystów, o. Janusza Soka CSsR.

Za nas wszystkich, a szczególnie za braci „wieczystych” i neoprofesów, prosimy o gorącą modlitwę.

Tomasz Pasieka CSsR