“Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku wyjechaliśmy z tuchowskiego domu by towarzyszyć misjonarzom na drogach rekolekcyjnej posługi. Praktyki wielkopostne poprowadziły nas w różne strony Polski, a nawet i za granicę naszego kraju.  Był to dla nas wyjątkowy czas modlitwy z ludźmi w parafiach, czas spędzony wśród młodych ludzi na katechezie, czas świadczenia o miłości Ojca do każdego z nas.

Bogu niech będą dzięki za czas wielkopostnych praktyk, za czas w którym mogliśmy się dzielić osobistym spotkaniem z Nim, ale i na nowo odkrywać Go w drugim człowieku.

Ireneusz Krzywoń CSsR