Życzenia na Wielkanoc A. D. 2018

Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł
i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli
w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.

1 Tes 4, 14

Błogosławionych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego!

W imieniu tuchowskiej Wspólnoty Seminaryjnej

br. Tomasz Bil CSsR, senior
o. Maciej Sadowski CSsR, rektor

Dies Resurrectionis A.D. 2018

Triduum Paschalne

Przeżywamy najważniejsze dni dla każdego chrześcijanina, czyli Triduum Paschalne. Poniżej fotorelacja z liturgii, w których braliśmy udział w ostatnich dniach.

 

“Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku wyjechaliśmy z tuchowskiego domu by towarzyszyć misjonarzom na drogach rekolekcyjnej posługi. Praktyki wielkopostne poprowadziły nas w różne strony Polski, a nawet i za granicę naszego kraju.  Był to dla nas wyjątkowy czas modlitwy z ludźmi w parafiach, czas spędzony wśród młodych ludzi na katechezie, czas świadczenia o miłości Ojca do każdego z nas.

Bogu niech będą dzięki za czas wielkopostnych praktyk, za czas w którym mogliśmy się dzielić osobistym spotkaniem z Nim, ale i na nowo odkrywać Go w drugim człowieku.

Ireneusz Krzywoń CSsR

Wielkopostne czuwanie młodzieżowe

Po raz dwunasty w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej mogliśmy gościć młodzież z samego Tuchowa i okolic w ramach czuwania młodzieżowego z serii „Droga wewnętrzna”. Tematem przewodnim wielkopostnego wydarzenia były słowa: „Zakrywa się przed Nim twarz”, natomiast patronat biblijny nad spotkaniem objął tym razem św. Piotr Apostoł.

Czuwanie rozpoczęto tradycyjnie Mszą świętą, której przewodniczył o. Bogusław Augustowski CSsR – proboszcz i kustosz Bazyliki Mniejszej w Tuchowie. Bezpośrednio po Eucharystii nastąpiła liturgia słowa wraz z konferencją o. Pawła Zyskowskiego CSsR – duszpasterza młodzieży posługującego przy tuchowskim sanktuarium. Podczas wygłoszonego słowa młodzież miała okazję zgłębiać tajemnicę oblicza Jezusa ukazanego na przestrzeni historii na przykładzie różnorakich obrazów i wizerunków płóciennych. Kaznodzieja podkreślał w swojej konferencji potrzebę nieustannego wpatrywania się w twarz Chrystusa, które rozbudza uczucie miłości, budując tym samym głęboką relację z Nim.

Bezpośrednio po konferencji, w jadalni pielgrzyma, była okazja, by posilić się świeżo upieczoną drożdżówką klasztorną. Czas przerwy był również okazją do wspólnych rozmów, spotkań i wymiany spostrzeżeń po wysłuchanej konferencji.

Czuwanie zakończyło się tym razem adoracją Jezusa Ukrzyżowanego, której towarzyszyły rozważania dotyczące męki Chrystusa oraz śpiewy pasyjne prowadzone przez chór złożony z kleryków i młodzieży.

Kolejna już „Droga wewnętrza” była znakomitą okazją do spotkania się z Osobą Jezusa twarzą w twarz. Treści zawarte w wygłoszonej konferencji oraz głęboko przeżyta adoracja Chrystusa Ukrzyżowanego doskonale wprowadzała klimat wielkopostnych rozważań i pozwoliła młodzieży przygotować się na nadchodzące wielkimi krokami wydarzenia Paschalne.

br. Norbert Żukliński

“Gdzie dwóch albo trzech…” – nowy numer „Rodziny Odkupiciela”

W ostatnich dniach ukazał się 80. numer biuletynu seminaryjnego “Rodzina Odkupiciela”. Jest to kolejny numer z serii poświęconej tematowi wspólnoty. Tym razem celem redakcji było przedstawienie wspólnoty modlitwy.

Z lektury tego numeru można będzie dowiedzieć się: jak wygląda modlitwa wspólnotowa braci kleryków w seminarium; na czym polega modlitwa Liturgią godzin; przeczytać mocne świadectwa życia modlitewnego: młodego i trochę starszego redemptorysty, jak również małżeństwa związanego z redemptorystami.

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru!

 Redakcja “Rodziny Odkupiciela”

 

Czasopismo zostało wydrukowane przez: Poligrafię Redemptorystów w Tuchowie

Poprzednie numery pisma są dostępne online na stronie internetowej naszego seminarium.

 W celu prenumeraty prosimy o kontakt z redakcją:

tel.: +48 14 632 7200

e-mail: rodzina.odkupiciela@gmail.com

Koszt prenumeraty to dowolna ofiara, którą prosimy przesyłać przekazem pocztowym na adres:

Redakcja Rodziny Odkupiciela, ul Wysoka 1, 33-170 Tuchów,

lub wpłacając na konto:

Klasztor redemptorystów


47 1020 4955 0000 7102 0097 3370


Z dopiskiem: Rodzina Odkupiciela

 

 

Seminaryjny “Ślad losu”

Już po raz kolejny klerycy z Tuchowa wyruszyli ze śpiewanym oratorium drogi krzyżowej „Ślad losu” do czterech parafii w diecezji tarnowskiej: Łęki Górne (św. Bartłomieja Apostoła), Moszczenica (Matki Bożej Szkaplerznej), Ołpiny (Wniebowzięcia NMP), Siedliska Bobowskie (Apostołów Piotra i Pawła). Grupa ośmiu braci po wielu próbach wyruszyła, aby modlić się wraz z wiernymi drogą krzyżową, napisaną przez redemptorystów w latach 80. ubiegłego wieku. Zarówno duszpasterze, jak i parafianie przyjęli nas z życzliwością i głęboko przeżyli to piękne nabożeństwo. Wykonanie „Śladu losu”  przez kleryków wzbudziło zainteresowanie wśród wielu ludzi, co jest znakiem, iż warto kontynuować tę tradycję. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli się z nami modlić i ze swej strony zapewniamy o modlitwie.

 

Grzegorz Pruś CSsR

 

Psychoterapia i wszystko jasne?

„Wiara i psychoterapia zaczyna się od słuchania”, mówił na konferencji pt. „Psychoterapia osób duchownych i zakonnych” dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski-Siuda, prof. UPJP2. Pierwszy z prelegentów spotkania zorganizowanego w piątek 9 marca br. przez UPJP2 i Ignatianum podjął problem wyzwań i trudności, jakie psychoterapia napotyka w środowisku osób życia konsekrowanego. Temat ten był podnoszony i naświetlany z różnych stron również przez innych zaproszonych gości.

Obecność teoretyków, praktyków i pasjonatów dziedziny zdrowia psychicznego zapewniła licznym uczestnikom możliwość poznania różnorodnych doświadczeń w tym obszarze nauki. Wypowiedzi czynnych psychoterapeutów pracujących z różnymi grupami były szansą na zrozumienie, jakie formy leczenia psychiatrycznego są najskuteczniejsze.

Historyczne spojrzenie na relacje „Kościół – psychoterapia” pozwoliło uczestnikom konferencji dostrzec postępujące wzajemne zrozumienie i otwarcie na siebie nawzajem. Mimo iż zauważa się jeszcze wiele uprzedzeń, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, to wydaje się, że istnieje w tej kwestii coś, co można nazwać „ostrożnym otwarciem”.

Wiele osób zabierających głos podczas sympozjum zwracało uwagę na „zjawisko stresu” występujące w życiu konsekrowanym. Chociaż może się wydawać, że bycie zakonnikiem lub siostrą zakonną to przyjemna sprawa, dało się wśród mówców odczuć pewną tendencję ukazującą stan konsekrowany jako wysoce stresogenną formę życia. Częste zmiany miejsca zamieszkania nieraz negatywnie wpływają na wzajemne relacje międzyosobowe i uniemożliwiają budowanie głębokich więzi. To ich brak jest jednym z podstawowych powodów występowania zaburzeń osobowościowych wśród osób żyjących według rad ewangelicznych.

Mówcy zauważali, że trudności, kryzysy są momentami granicznymi, które możemy wykorzystać źle lub dobrze. Doświadczając ich możemy zacząć coś tworzyć lub burzyć. Podobnie jak wiara wzrasta konfrontując się z niewiarą, tak moc w słabości się doskonali (2 Kor 12, 9), co podkreślali prelegenci za św. Pawłem. Spotkanie w Krakowie wyraźnie pokazało również to, że zdrowie psychiczne umacnia się, gdy uświadamiamy sobie grożące mu niebezpieczeństwa.

 

Paweł Orzeł CSsR

fot. https://www.facebook.com/UPJP2/posts/1770268093034146

“Zakrywa się przed Nim twarz”. Droga wewnętrzna

Przed nami, po dłuższej przerwie, kolejne czuwanie z serii “Droga wewnętrzna”!
Patronat biblijny obejmuje tym razem św. Piotr Apostoł, natomiast temat spotkania brzmi:
“Zakrywa się przed Nim twarz”.
W programie czuwania Msza święta, następnie liturgia słowa z konferencją,  poczęstunek w jadalni pielgrzyma oraz – wyjątkowo tym razem – adoracja Krzyża.

W skrócie:

Co? Czuwanie dla młodzieży z redemptorystami

Gdzie? bazylika MB Tuchowskiej w Tuchowie

Kiedy? 16 marca 2018 r.

O której? o 18:30.

Młodzieżowe Czuwania z Redemptorystami na Facebooku

O polskim patriotyzmie pod Wawelem

We wtorek, 27 lutego 2018 roku, w auli WSD Archidiecezji Krakowskiej, uczestniczyliśmy razem z rektorem naszego Seminarium – o. Maciejem Sadowskim, w uroczystym walnym zebraniu Polskiego Towarzystwa Teologicznego, które uświetnił swym wykładem prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński). Inspiracją jego znakomitego przedłożenia zatytułowanego: Przemiany polskiego patriotyzmu 1768-1918-2018, były trwające obchody jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pośród czcigodnego audytorium znaleźli się, min. kard. Stanisław Dziwisz, abp Damian Zimoń, bp Jan Zając oraz licznie reprezentowani przedstawiciele świata nauki z całej Polski. Uroczystość rozpoczęła się od laudacji i wręczenia medalu Bene merenti dla wybitnego pastoralisty o. prof. Andrzeja Potockiego OP.

Wykład prof. Nowaka był zaś zbiorem jego głębokich refleksji nad losem naszego narodu ostatnich dwóch stuleci. Ten cieszący się ogromną popularnością pisarz i historyk, zabrał w ten sposób doniosły głos w dyskusji nad istotą polskiego patriotyzmu od wybuchu sławetnej Konfederacji Barskiej do czasów obecnych. Zarysował on w znakomitej syntezie różne rodzaje polskiego patriotyzmu: od republikańskiego i niepodległościowego po modernistyczny. Patriotyzm, według prelegenta, utrwala narodową pamięć i jest gwarantem naszej narodowej tożsamości, jako swoiste palladium polskiej wolności. Prof. Andrzej Nowak w swym wystąpieniu nie tylko wyjaśnił sens i konieczność wzmacniania i budowy dobrze pojętego patriotyzmu, ale także tłumaczył istotę i korzenie zagrożeń dla naszej Ojczyzny, płynących zarówno z zewnątrz, jak również tkwiących głęboko w naszych narodowych wadach.

Warto przypomnieć, iż Polskie Towarzystwo Teologiczne, organizator tego naukowego wydarzenia, jest jednym z najstarszych polskich stowarzyszeń naukowych. Zostało ono założone w 1924 roku we Lwowie. Naszą dumą pozostaje fakt, iż wśród 17 oddziałów zamiejscowych jednym z pierwszych jest Oddział Tuchowski, skupiający wykładowców i formatorów naszego Wyższego Seminarium Duchownego, m.in. obecnego na wtorkowym spotkaniu o. dra Andrzeja Kukłę, przewodniczącego Sekcji Prawa Kanonicznego PTT.

Dziękujemy naszym przełożonym i Zarządowi PTT za możliwość uczestnictwa w tym niezwykle ciekawym wydarzeniu, wpisującym się w obchody 100-lecia odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości.

Robert Borzyszkowski CSsR, Piotr Czechowicz CSsR