Życzenia na Wielkanoc A. D. 2018

Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł
i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli
w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.

1 Tes 4, 14

Błogosławionych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego!

W imieniu tuchowskiej Wspólnoty Seminaryjnej

br. Tomasz Bil CSsR, senior
o. Maciej Sadowski CSsR, rektor

Dies Resurrectionis A.D. 2018