Psychoterapia i wszystko jasne?

„Wiara i psychoterapia zaczyna się od słuchania”, mówił na konferencji pt. „Psychoterapia osób duchownych i zakonnych” dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski-Siuda, prof. UPJP2. Pierwszy z prelegentów spotkania zorganizowanego w piątek 9 marca br. przez UPJP2 i Ignatianum podjął problem wyzwań i trudności, jakie psychoterapia napotyka w środowisku osób życia konsekrowanego. Temat ten był podnoszony i naświetlany z różnych stron również przez innych zaproszonych gości.

Obecność teoretyków, praktyków i pasjonatów dziedziny zdrowia psychicznego zapewniła licznym uczestnikom możliwość poznania różnorodnych doświadczeń w tym obszarze nauki. Wypowiedzi czynnych psychoterapeutów pracujących z różnymi grupami były szansą na zrozumienie, jakie formy leczenia psychiatrycznego są najskuteczniejsze.

Historyczne spojrzenie na relacje „Kościół – psychoterapia” pozwoliło uczestnikom konferencji dostrzec postępujące wzajemne zrozumienie i otwarcie na siebie nawzajem. Mimo iż zauważa się jeszcze wiele uprzedzeń, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, to wydaje się, że istnieje w tej kwestii coś, co można nazwać „ostrożnym otwarciem”.

Wiele osób zabierających głos podczas sympozjum zwracało uwagę na „zjawisko stresu” występujące w życiu konsekrowanym. Chociaż może się wydawać, że bycie zakonnikiem lub siostrą zakonną to przyjemna sprawa, dało się wśród mówców odczuć pewną tendencję ukazującą stan konsekrowany jako wysoce stresogenną formę życia. Częste zmiany miejsca zamieszkania nieraz negatywnie wpływają na wzajemne relacje międzyosobowe i uniemożliwiają budowanie głębokich więzi. To ich brak jest jednym z podstawowych powodów występowania zaburzeń osobowościowych wśród osób żyjących według rad ewangelicznych.

Mówcy zauważali, że trudności, kryzysy są momentami granicznymi, które możemy wykorzystać źle lub dobrze. Doświadczając ich możemy zacząć coś tworzyć lub burzyć. Podobnie jak wiara wzrasta konfrontując się z niewiarą, tak moc w słabości się doskonali (2 Kor 12, 9), co podkreślali prelegenci za św. Pawłem. Spotkanie w Krakowie wyraźnie pokazało również to, że zdrowie psychiczne umacnia się, gdy uświadamiamy sobie grożące mu niebezpieczeństwa.

 

Paweł Orzeł CSsR

fot. https://www.facebook.com/UPJP2/posts/1770268093034146