Chrystus zmartwychwstał!

W blasku Zmartwychwstałego Pana rodzi się nowe życie
i nadzieja zwycięstwa nad śmiercią, jeśli tylko
„wespół z Nim żyć będziemy”.

Niech w ten święty czas umacnia się nasza więź
z Najświętszym Odkupicielem, aby nic i nikt nie odłączył nas
od Jego miłosiernej Miłości.

Z najlepszymi życzeniami

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

o. Maciej Sadowski CSsR