„Daj się kształtować miłości”

Wiosenne popołudnie 26 kwietnia kilku braci filozofów wraz z ojcem rektorem spędziło na obfitej duchowej uczcie. Wybraliśmy się bowiem w tym dniu do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie na spektakl autorstwa Karola Wojtyły, pt. Brat naszego Boga.

Do napisania tej sztuki przyszły papież – Polak został zainspirowany postacią żyjącego na przełomie XIX i XX wieku Adama Chmielowskiego, wybitnego malarza i teoretyka sztuki, który stał się założycielem Zgromadzenia Albertynów. Jako brat Albert całe życie oddał biednym, upośledzonym i chorym. Stąd jedną z kluczowych myśli tego dramatu można streścić w tych słowach: jeśli chcesz być dobrym jak chleb dla głodnych, potrzebujących, opuszczonych, wpierw „daj się kształtować miłości”.

Napełnieni bogatymi treściami wypływającymi z wtorkowego popołudnia, oczekujemy na kolejne kulturalne wydarzenia. Zgodnie bowiem powtórzyliśmy za Horacym: „wszak sztuka uwzniośla człowieka”.

br. Grzegorz Pruś CSsR