Wykłady gościnne w Tuchowie

Dnia 21 kwietnia br. w naszym Seminarium odbyły się wykłady gościnne wygłoszone przez o. prof. Vimala Tirimannę CSsR, wykładowcę teologii moralnej na Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie oraz w Seminarium Narodowym w Kandy (Sri Lanka). Zagadnienia poruszone przez prelegenta koncentrowały się wokół ostatniej adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka Amoris laetitia oraz problematyki dwóch ostatnich synodów, poświęconych małżeństwu i rodzinie. Nasz gość ze Sri Lanki podjął się również odpowiedzi na wciąż aktualne pytanie: Czy doktryna Kościoła może się zmienić? O. Vimal poruszył także kwestię duszpasterstwa osób rozwiedzionych, które weszły w nowe związki. W przerwach między kolejnymi wykładami ojciec profesor dzielił się swoimi refleksjami na temat przygotowań i przebiegu samego synodu, w którym uczestniczył jako doradca biskupów Azji. W wykładach poza studentami naszego Seminarium uczestniczyli zaproszeni goście, między innymi siostry służebniczki dębickie, przedstawiciele Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz sekcji tarnowskiej Wydziału Teologicznego UPJP II, a także bracia nowicjusze wraz z formatorami i współbracia ze wspólnoty tuchowskiej.

br. Norbert Żukliński CSsR


Relacja w języku angielskim