Dziękujemy!

XI Misyjny Jarmark z Aniołami odbył się 17 grudnia zeszłego roku, a 28 stycznie 2018 przyszedł czas, aby wspólnie z zaangażowanymi w jego przygotowanie braćmi klerykami i młodzieżą z Redemptorystowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Misji oraz gronem dobroczyńców z Tuchowa i okolic podziękować za całe to dzieło.

Dziękczynienie rozpoczęło się o godzinie 16.00 Mszą świętą w Bazylice Matki Bożej Tuchowskiej, której przewodniczył o. Adam Kośla, prefekt studentatu oraz wieloletni misjonarz zagraniczny. Gdy już podziękowaliśmy Bogu nadszedł czas, by to samo uczynić ludziom. Spotkaliśmy się z „Piwnicach” domu zakonnego redemptorystów w Tuchowie, by przez skromny poczęstunek wyrazić naszą wdzięczność osobom, które oddały swój czas, talenty i dar serca na rzecz budowy kościoła w Mińsku na Białorusi. O. Piotr Podraza z Sekretariatu Misji Zagranicznych, a po nim o. Maciej Sadowski, rektor WSD Redemptorystów gorąco podziękowali za włączenie się w dzieło XI Misyjnego Jarmarku z Aniołami.

Chociaż organizatorem Jarmarku jest Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji, dzieło to tworzone jest w rzeczywistości przez wielu ludzi o wielkim sercu, gotowych wspierać misje zagranicznej Zgromadzenia Redemptorystów. Liczymy, że i w tym roku pomogą przeprowadzić kolejny Jarmark z Aniołami, którego dochód przeznaczony będzie na Argentynę.

Dariusz Dudek CSsR